Invester i Solgte rækkehuse centralt i Mälardalen - etape 1

Strängnäs

Invester i opførelsen af etape 1 af et rækkehusprojekt i form af ejerlejligheder i Strängnäs. Projektet består af 11 rækkehuse, som alle er reserveret og delvist betalt af køberne via udbetaling. Projekttiden beregnes til 12-14 måneder.


En fastighetsutvecklare står i startgroparna för att inleda byggnationen av etapp 1 i det som kallas Brf Kilgaveln. Projektägaren har köpare till samtliga radhus genom förhandsavtal och köparna har även erlagt handpenning. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en husleverantör. Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Bygglov har utfärdats och projektägaren är redo att sätta spaden i backen inom kommande veckor.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti