Framfast Sverige AB • Strängnäs

Invester i Solgte rækkehuse centralt i Mälardalen - etape 1

Invester i opførelsen af etape 1 af et rækkehusprojekt i form af ejerlejligheder i Strängnäs. Projektet består af 11 rækkehuse, som alle er reserveret og delvist betalt af køberne via udbetaling. Projekttiden beregnes til 12-14 måneder.

En fastighetsutvecklare står i startgroparna för att inleda byggnationen av etapp 1 i det som kallas Brf Kilgaveln. Projektägaren har köpare till samtliga radhus genom förhandsavtal och köparna har även erlagt handpenning. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en husleverantör. Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Bygglov har utfärdats och projektägaren är redo att sätta spaden i backen inom kommande veckor.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti

Rejst kapital
5 080 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
35
Investeringstype
Præferenceaktier
Løbetid
12-14 måneder
Årligt mål for afkast
11 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#16101-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.