Tessin Nordic AB (publ) • 2020:6

Invester i Tessins Låneportfölj 2020:6

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av åtta befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2019/2020 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 7,4 %.

Översikt

Ta del av ett väldiversifierat investeringsalternativ genom en mindre investering än vad som krävs för att uppnå samma riskspridning med separata investeringar. Låneportföljen består av åtta befintliga lån säkerställda med fastighetspant, varierande löptider, olika projekt- och fastighetstyper spridda geografiska placeringar samt av varandra oberoende låntagare.

I praktiken innebär en investering i låneportföljen att du som investerare köper andelar av befintliga lån från Tessin Nordic AB (publ) som i sin tur köpt dem från en kapitalpartner som byggt upp låneportföljen under 2019/2020. Som investerare övertar du i samband med köpet andelar av portföljens underliggande lån, inklusive upplupna räntor, kapitalbelopp samt kreditrisk.

Investeringsmålet uppgår till ca 4 mkr och Låneportföljens årsavkastning beräknas uppgå till ca 7,4 %, beräknat efter avgifter men före eventuella kreditförluster och dröjsmålsräntor. Löptiden för respektive lån är individuell och räntebetalningar, eventuella amorteringar samt återbetalning sker löpande i takt med att respektive lån förfaller till betalning.

Portföljens styrkor

  • Fastighetspant
  • Diversifierad investering
  • Löpande ränteutbetalningar och återbetalningar

Restkapital på 8 dage
2 780 000 SEK
Antal investorer
62
Investeringstype
Lån
Løbetid
Individuella löptider
Årligt mål for afkast
~ 7,4 %
Minimumsinvestering
30 000 SEK

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.