MSAK Fastigheter AB • Stockholm

Invester i Dobbelthus populære Segeltorp

Invester i opførelsen af to dobbelthuse samt to Attefallshuse populært boligområde i Huddinge kommune i Stockholm. Byggetilladelsen er bevilliget, og byggeriet blev starte i december 2016. Investeringen løber med 9 % i årligt afkast med tilbagebetaling efter 6-8 måneder.

Översikt

Ett bolag med fokus på bostadsförsäljning i Stockholmsregionen uppför nu nya bostadsrätter i Segeltorp i Huddinge, ett mycket populärt villaområde ca 15 minuter från Stockholms innerstad. Projektet omfattar två parhus om 5 RoK (150 kvm) och två Attefallshus (44 kvm) som byggs i två etapper. Etapp ett avser ett parhus, och etapp två avser ett parhus och två Attefallshus.

Bygglov har beviljats för båda etapperna och produktionen av etapp ett påbörjades i december 2016. Etapp ett färdigställs inom kort och försäljning påbörjas inom en månad. Etapp två har produktionsstartat och inflyttning är planerad till Q4 2017.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 7 mkr i lån för att färdigställa etapp två av projektet. Lånet säkerställs med pant i fastigheterna samt pant i revers. Lånet löper över 6 - 8 mån med 9 % ränta.

Projektets styrkor

  • Populärt villaområde i Stockholm
  • Pant i fastighet
  • 6 - 8 mån löptid

Rejst kapital
7 090 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
98
Investeringstype
Lån
Løbetid
6-8 måneder
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#17115-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.