Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Udsolgte kædehuse ved Mälaren

Strängnäs

Invester i opførelsen af 12 ejerlejligheder Strängnäs. Der er bevilget byggetilladelse, og fem boliger er solgt med bindende aftale. Udvikleren har tidligere rejst kapital via Tessin, og der er indtil videre tilbagebetalt fem projekter. Lånet løber op til ca. 18 måneder med 10 % i årlig rente og sikres med ejendomspant, selvskyldnerkaution, aktiepant og springing mortgage.

Översikt

En fastighetsutvecklare genomför nu ett bostadsprojekt i Strängnäs om tolv bostadsrätter. Bygglov har beviljats och försäljningen startade i slutet av mars 2019. I dagsläget är fem enheter sålda med bindande förhandsavtal och ytterligare en bostad är bokad. Markarbetet planeras starta innan sommaren 2019 och samtliga bostäder väntas stå inflyttningsklara under sommaren 2020.

Koncernen har tidigare genomfört ett antal bostadsprojekt i Mälardalen varav ett flertal har delfinansierats via Tessin. Hittills har fem projekt om totalt ca 64 mkr återbetalats och resterande projekt löper på enligt plan.

Bolaget lånar nu in upp till 17 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till ca 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen, aktiepant och springing mortgage.

Projektets styrkor

  • Fem återbetalda kapitalresningar
  • Fastighetspant
  • Ca 50 % sålt