Xoel Västerås AB • Västerås

Invester i Stomrest trampolinpark i Västerås

Investera i uppförandet av en kommersiell fastighet anpassad för en trampolinpark. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag uppför nu en kommersiell fastighet anpassad för en trampolinpark i ett välbesökt handelsområde i utkanten av Västerås. Hyreskontrakt med 12 års löptid har tecknats och byggnationen är pågående med beräknat tillträde i oktober 2020. Fastighetens marknadsvärde i färdigställt skick beräknas uppgå till ca 68 mkr (värderingsdatum februari 2020) med en belåningsgrad på ca 32 %.

Teamet bakom projektet har tidigare genomfört totalt tre återbetalda kapitalresningar via Tessin varav det senaste var ett liknande projekt som återbetalades i förtid till investerarna under våren 2020. Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, redovisade en soliditet på 99 % och ett eget kapital om ca 66 mkr per bokslutet 2019-04-30.

Bolaget lånar nu in upp till 18 mkr med möjlighet om överteckning upp till 22 mkr för att delfinansiera färdigställandet av det aktuella projektet. Återbetalning sker genom försäljning av fastigheten under våren 2021. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • Långt hyreskontrakt
  • Tre återbetalda kapitalresningar via Tessin

Rejst kapital
22 060 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
153
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 12 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20166-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.