Skärgårdens Byggteknik i Göteborg AB • Göteborg

Invester i Nyopførte loftslejligheder i det centrale Göteborg

En etableret ekspert i taglejligheder udvikler et unikt projekt i hjertet af Göteborg. Der bygges en yderligere etage på en ejendom fra århundredeskiftet, hvor der opføres fem eksklusive lejligheder. Byggeriet starter i Q1 2017. Investeringen løber med 11 % i årlig rente med indløsning efter 11-18 måneder.

Översikt

Ett fastighetsbolag utvecklar fastigheter genom byggnation av råvindar, påbyggnader på befintliga fastigheter samt konvertering/ombyggnation av hyresfastigheter till bostadsrätter med primärt fokus på Göteborg och Köpenhamn.

Bolaget kommer under Q1 2017 påbörja ett projekt vid Södra Älvstranden innanför vallgraven i Göteborg. Södra Älvstranden är en del av projektet Älvstaden, ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt.

Totalt kommer fem nya lägenheter att byggas med en yta om ca 600 kvm. Byggstart väntas ske under Q1 2017 och inflyttning är beräknat till Q4 2017.

Bolaget emitterar nu preferensaktier med 11 % årsavkastning för att delfinansiera projektet.

Investeringens styrkor

  • Centrala Göteborg
  • Kort löptid - 11 % årlig avkastning
  • Stor aktör i regionen

Rejst kapital
15 500 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
169
Investeringstype
Præferenceaktier
Løbetid
11-18 måneder
Årligt mål for afkast
11 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#16122-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.