P.E. Invest Aktiebolag • Sundsvall

Invester i Førende legeland tæt på IKEA

Byggeri af legeland i et af Sverige største indkøbscentre. Salg af ejendom inden byggestart - 12-årig lejeaftale med legelandskæde.

Byggnation av lekland

Projektägaren kommer att teckna ett 12-årigt hyresavtal med en ledande leklandskedja samt avyttra hela fastigheten innan byggstart. Bolaget har tidigare framgångsrikt uppfört ett motsvarande lekland åt samma kedja i annan stad.

Parterna planerar för ett långsiktigt samarbete på orter över hela landet. Bygglovsansökan har inlämnats och projektägaren skyddar sig mot byggrisker genom att teckna en s k färdigställandegaranti i samband med totalentreprenaden.

Projekttiden beräknas till 7-12 månader.

Projektets styrkor

  • Attraktivt läge nära IKEA
  • Kort uppförandetid
  • Etablerad och beprövad samarbetsform mellan projektägaren och leklandsoperatören
  • 12-årigt hyresavtal och försäljning av fastigheten innan byggstart
  • Färdigställandegaranti som skydd mot byggrisker

Intresserad?

För att läsa mer om projektet under de låsta flikarna, vänligen logga in eller registrera ett konto hos oss på Tessin.

Rejst kapital
10 670 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
114
Investeringstype
Præferenceaktier
Løbetid
7-12 måneder
Årligt mål for afkast
11 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#15103-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.