Kaj Modin Fastigheter AB • Stockholm

Invester i Industriejendom nord for Stockholm

Invester i opførelsen af industrilokale i Bredden industriområde i Sollentuna kommune nord for Stockholm. Der er bevilget byggetilladelse, og byggestart er beregnet til midten af august 2017. Lånet løber med 11 % i årligt afkast og tilbagebetaling efter 8-11,5 måneder.

Översikt

En företagare med verksamhet inom handel och service av motorcyklar planerar att uppföra en ny industribyggnad för sin lagerverksamhet.

Industribyggnaden uppförs i Bredden industriområde i Sollentuna kommun, ett väletablerat industriområde strax norr om Stockholm. Totalt kommer byggnaden att uppgå till ca 3 000 kvm och inrymma tre lokalhyresgäster.

Efter färdigställande planerar låntagaren att refinansiera Tessins lån med långsiktig bankfinansiering. Bolaget har erhållit en förhandsvärdering på fastigheten efter slutförd byggnation som uppgår till ca 35 mkr.

Bolaget lånar nu in ca 11 mkr för att delfinansiera uppförandet av industribyggnaden. Lånet säkerställs med pant i fastigheten, aktiepant samt personlig borgen och löper med 11 % årlig avkastning med återbetalning efter 8 - 11,5 månader.

Projektets styrkor

  • 11 % årsavkastning
  • Bottenpant i fastigheten
  • Personlig borgen

Rejst kapital
11 080 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
97
Investeringstype
Lån
Løbetid
8-11,5 måneder
Årligt mål for afkast
11 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17122-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.

Opret konto