Exploatera Mera 2019 AB • Härjedalen

Invester i Färdigställande av 100% bokade fjällstugor

Investera i uppförandet av 20 fritidshus i skidorten Vemdalen, i direkt anslutning till skidbacken. Lånet löper upp till 9 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu 20 fritidshus i skidorten Vemdalen. Byggnationen är i full gång och 14 av 20 husstommar står på plats. Tio av husen är färdigmålade interiört och i fyra av dessa enheter är även golvläggningen färdigställd. Husen, som byggs i direkt anslutning till Västbacken i Skalpasset, beräknas färdigställas i oktober 2020.

I dagsläget är alla enheter tecknade med bokningsavtal och ett 10-tal intressenter finns på väntelista. Projektvärdet väntas uppgå till ca 28,9 mkr och bolaget finansierar totalt ca 50 % av projektkostnaderna med egna insatser. Trots fördyrningarna i projektet beräknas vinstmarginalen uppgå till ca 25 % och belåningsgraden begränsas till ca 38 %.

Bolaget lånar nu in upp till 3 mkr i en andra kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av det aktuella projektet. Lånet löper upp till 9 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Låg belåningsgrad
  • Långt gången byggnation
  • Samtliga enheter är bokade

Rejst kapital
3 050 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
32
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 9 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20112-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.