Invester i Säljstartade bostäder vid Mälaren

Strängnäs

En erfaren bostadsutvecklare uppför 47 bostadsrätter vid Mälaren ca 10 min från Strängnäs stadskärna. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten, begränsad personlig borgen samt proprieborgen.

Översikt

En bostadsutvecklare uppför nu 47 bostadsrätter nordväst om Strängnäs stadskärna i området kring Eldsundsviken. Det före detta regementet är under exploatering och idag finns bostäder, förskolor, och ett 40-tal företag i området. Bygglov är beviljat och detaljprojekteringen pågår. Markarbetet planeras starta i mars 2020 och lägenheterna beräknas färdigställas under Q3 2021.

I dagsläget är 23 av 47 enheter sålda med förhandsavtal och ytterligare två enheter är bokade. Teamet bakom projektet har slutfört ett flertal bostadsprojekt runt om i Sverige och marknadsvärdet av de färdigställda projekten uppgår till ca 448 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 20 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten, begränsad personlig borgen samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Ca 50 % sålt
  • Erfaret team