Lark Fastighet 2 AB • Idre

Invester i Fastighetsutveckling i Himmelfjäll

Investera i utvecklingen av en ny detaljplan i attraktivt läge mellan Idre by och strax före Himmelfjäll som möjliggör bostäder, centrum, tillfälliga vistelser (hotell) och handel. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en industrifastighet med utvecklingspotential. Fastigheten har ett mycket bra strategiskt läge mellan Idre by och strax före Himmelfjäll och fastighetsägaren arbetar nu för att genomföra en detaljplaneändring som möjliggör byggnation av bostäder och hotell.

Värdet på fastigheten efter att detaljplanen vunnit laga kraft väntas uppgå till ca 8 mkr enligt Forum Fastighetsekonomi (värdetidpunkt april 2021). Företrädarna för bolaget som står bakom projektet har tidigare rest kapital via Tessin varav två lån har återbetalats till investerarna under 2021.

Bolaget lånar nu in upp till 3 mkr för att finansiera fastighetens utveckling i form av markarbete samt kostnaden för att genomföra detaljplaneändringen. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • 31% vinstmarginal
  • Attraktivt läge

Rejst kapital
3 000 000 SEK
Antal investorer
1
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 24 mån
Årligt mål for afkast
10 %
Minimumsinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#21145-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.