Torps Gård Fastigheter AB • Jönköping

Invester i Exploatering av villatomter i Jönköping

Investera i exploateringen av 24 villatomter vid Vättern, ca 5 min från Jönköpings centrum. Lånet löper upp till 12 månader med 9 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag genomför nu ett utvecklingsprojekt om totalt ca 140 bostäder i området Bankeryd vid Vättern, ca 5 min från Jönköpings centrum. Projektet genomförs i etapper varav den första etappen avser exploatering av 24 villatomter som planeras att avyttras löpande fr.o.m. mars 2021. Försäljningen sker delvis genom Jönköpings kommunala tomtkö, där det finns ca 1500 registrerade köpare.

Den aktuella resningen delfinansierar infrastrukturen för hela området såsom vägar, avlopp, vatten, sprängning och grovplanering. Markutvecklingen har påbörjats och hittills har ca 36 mkr investerats i projektet i form av markförvärv samt projektering. Värdet på fastigheten i befintligt skick, exklusive villatomterna, uppgår till ca 74 mkr (värdetidpunkt november 2020). Belåningsgraden väntas uppgå till ca 44 %.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att delfinansiera markexploateringen. Lånet löper upp till 12 månader med 9 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Låg belåningsgrad
  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Erfaren utvecklare med ca 800 bostäder

Rejst kapital
12 040 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
23
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 12 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#20242-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.