Brf Ljusterö Skärgårdsby 4 • Ljusterö

Invester i Nyproduktion i Stockholms skärgård

En fastighetsutvecklare uppför ett bostadsprojekt med 16 bostäder i form av parhus, friliggande villor samt Attefallshus i Stockholms skärgård. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en tredje etapp i ett pågående bostadsprojekt på Ljusterö, ca 55 km nordöst om centrala Stockholm. Projektets första och andra etapp är färdigställda och inflyttade. Den tredje etappen avser 16 bostäder i form av fyra parhus, fyra friliggande villor samt fyra Attefallshus. Byggnationen är i full gång och markarbetet inklusive VA är färdigställt. Inflyttning planeras starta under Q1 2021.

Intresset har varit stort och i dagsläget är 12 av 16 enheter sålda med upplåtelseavtal. Bolaget som ställer borgen för det aktuella lånet har en lång erfarenhet av fastighetsutveckling och arbetar idag parallellt med kommande etapper i projektet. Bolaget redovisade en balansomslutning om ca 15,4 mkr och soliditet om ca 66 % i det senaste bokslutet per 2019-06-30.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till 24 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Markarbetet färdigställt
  • Ca 75 % sålt
Rejst kapital
15 100 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
64
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 24 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20142-1

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.