Brf Vidarstigen • Huddinge

Invester i Färdigställande av lägenheter i Stuvsta

En fastighetsutvecklare med fyra återbetalda projekt via Tessin uppför nu 15 bostadsrätter i Huddinge. Lånet löper upp till ca 8 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En etablerad koncern med fyra återbetalda lån via Tessin uppför nu 15 bostadsrätter i Stuvsta, ca 2,5 km från Huddinge centrum. Stomresningen pågår och inflytt väntas ske löpande under Q3 2021. I dagsläget är sex av 15 bostäder sålda med förhandsavtal.

Hittills har ca 30 mkr investerats i projektet i form av markförvärv, byggentreprenad samt marknadsföring. Projektet har värderats till ca 34 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt mars 2020). Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och redovisar preliminärt en balansomslutning om ca 70 mkr per 2020-12-31 med en soliditet om 81 %.

Bolaget lånar nu in upp till 7 mkr i en tredje kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av bostadsrätterna och på så sätt frigöra kapital inom koncernen inför kommande investeringar. Lånet löper upp till ca 8 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Sex bostäder sålda
  • 30 mkr investerat i projektet
  • Fyra återbetalda kapitalresningar

Rejst kapital
7 140 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
51
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 8 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20164-3

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.

Opret konto