Steninge Slott Fastighet 1 AB • Sigtuna

Invester i Bokade bostäder med färdigt markarbete

En fastighetsutvecklare uppför ett bostadsprojekt med 11 bostäder i Steninge, ca 30 min norr om Stockholm. Markarbetet är färdigställt och i dagsläget är 6 av 11 enheter bokade. Lånet löper upp till 13 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför nu ett flerbostadshus med totalt 11 bostäder i expansiva Steninge Slottsby, ca 30 min från centrala Stockholm och ca 10 min från Arlanda. I dagsläget är 6 av 11 enheter bokade. Markarbetet är färdigställt och gjutning av grunden påbörjas inom kort. Färdigställande samt tillträde är beräknat till Q2 2021.

Projektet har värderats till ca 48 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt september 2020) och hittills har ca 15,5 mkr investerats i projektet. En av de tre borgensåtagarna redovisade en omsättning på ca 421 mkr och en balansomslutning på ca 104 mkr per bokslutet 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det andra lyftet i ett byggkreditiv bestående av fyra lyft under 2020/2021. Lånet löper upp till 13 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • 6 av 11 enheter bokade
  • Vinstmarginal ca 22 %

Rejst kapital
12 030 000 SEK
Tilbagebetalt
Antal investorer
150
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 13 mån
Årligt mål for afkast
9 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20173-2

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.