Nemeko Oy • Helsinki • Finland

Invester i Utveckling av befintligt hotell i Helsingfors

En fastighetsutvecklare förbereder nu ett befintligt hotellområde inför utvecklingen av Rantapuisto Resort, ett nytt center med 100-tal modernt designade semesterbostäder, hotell, spa samt andra friskvårdstjänster strax utanför Helsingfors centrum. Lånet löper upp till 18 mån med 10% årsränta och säkerställs med fastighetspant.
Hotell Rantapuisto före utvecklingen
Hotell Rantapuisto före utvecklingen

Översikt

Ett fastighetsbolag äger och förvaltar det befintliga hotellområdet Hotell Rantapuisto strax utanför Helsingfors centrum. Hotell- och konferensverksamheten är idag välbesökt och nu planeras utvecklingen av området till det nya arkitektoniskt sammanhållna Rantapuisto Resort med semesterbostäder, spa och ett förnyat hotell. Ramsöstranden är ett naturnära område vid havet, endast 14 km från Helsingfors centrum, vilket innebär ett optimalt läge för både hotel, konferens och uthyrning av semesterbostäder.

Det aktuella erbjudandet finansierar förberedande arbeten inför uppförandet av Rantapuisto Resort. Detaljplanearbetet är klart och förberedande markarbeten samt rivning av ett flertal befintliga byggnader planeras starta efter sommaren. De aktuella fastigheterna har värderats till ca 14 MEUR i befintligt skick (värdetidpunkt juni 2022) med en belåningsgrad om 44% inklusive lånet via Tessin.

Bolaget lånar nu in upp till 1 MEUR med möjlighet till överteckning för att delfinansiera förberedande arbeten på fastigheterna. Lånet planeras återbetalas genom långsiktig bankfinansiering. Lånet löper upp till 18 mån med 10% årsränta och säkerställs med fastighetspant.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant i befintligt hotellområde

  • Centralt läge

  • 10% årsavkastning

Investeringsmål
1 000 000 EUR
Land
Finland
Antal investorer
0
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 18 mån
Årligt mål for afkast
10%
Minimumsinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#22142-1

Dette projekt er afbrudt, og vi modtager ikke længere reservationer.