BRF Trädgårdsstaden 2 i Steninge • Sigtuna

Invester i Nyproduktion med 91 % försäljningsgrad

En fastighetsutvecklare uppför 22 bostäder i Sigtuna, ca 30 min från Stockholm. 20 bostäder är sålda med förhandsavtal och tillträdet beräknas till Q4 2022. Lånet löper upp till 9 mån med 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu två flerbostadshus med totalt 33 bostäder i expansiva Steninge Slottsby, ca 30 min från centrala Stockholm och ca 10 min från Arlanda. Första fasen om elva bostäder är färdigställd och slutsåld. Byggnationen delfinansierades via Tessin och samtliga fyra lån är återbetalda till investerarna.

Det aktuella erbjudandet delfinansierar byggnationen av etapp två omfattande 22 bostäder. Det interiöra arbetet har påbörjats och bostäderna beräknas färdigställas under Q4 2022. I dagsläget är 20 av 22 bostäder sålda med förhandsavtal. Den aktuella etappen har ett intäktsvärde om ca 136 mkr med en beräknad vinstmarginal om 25 %.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 10 mkr i för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det femte lyftet i ett byggnadskreditiv bestående av totalt sex lyft under 2021/2022. Lånet löper upp till 9 mån med 7 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • 25 % vinstmarginal

  • 20 av 22 bostäder sålda

  • Långt gången byggnation

Restkapital på 4 timer
10 060 000 SEK
Antal investorer
80
Investeringstype
Lån
Løbetid
Upp till 9 mån
Årligt mål for afkast
7 %
Minimumsinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21128-5

Dette projekt er afsluttet, og vi modtager ikke længere reservationer.