Politik om databeskyttelse

Denne Politik ("Politik om databeskyttelse") udgør en integreret del af Tessin Nordic AB’s (556965–9187) ("Tessin") brugerbetingelser og beskriver behandlingen af personoplysninger i virksomheden. Politikken om databeskyttelse beskriver, hvordan Tessin indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger. Den gælder fra og med publiceringstidspunktet på tessin.com. Opdateringer i Politikken om databeskyttelse publiceres på tessin.com, og Investorer modtager information via e-mail, hvis der sker større ændringer i Politikken om databeskyttelse.

Med personoplysninger menes information, der direkte eller indirekte kan identificere en fysisk person, men ikke information, der er anonymiseret eller samlet på en sådan måde, at den ikke (heller ikke ved hjælp af anden information) kan identificere en specifik fysisk person.

De definitioner, der er angivet i Politik om databeskyttelse skal have samme betydning som i Brugerbetingelserne, hvis ikke andet fremgår af sammenhængen Nedenfor følger en fortegnelse over indholdet i Politikken om databeskyttelse:

 1. Dataansvarlig
 2. Hvilke oplysninger behandler Tessin
 3. Brug af personoplysninger
 4. Afslut vores brug af personoplysninger
 5. Udlevering af personoplysninger
 6. Cookies m.m.
 7. Adgang til, gennemgang samt ændring af personoplysninger
 8. Overførsel af personoplysninger til tredje land
 9. Afvikling af konto og bevarelse af personoplysninger
 10. Dine rettigheder
 11. Kontaktoplysninger

1. Dataansvarlig

Tessin er dataansvarlig og dermed ansvarlig for den behandling af personoplysninger, der sker via Opslagstavlen inden for rammerne af de tjenester, der stilles til rådighed ifølge Brugerbetingelserne, samt ansvarlig for, at behandlingen sker i overensstemmelse med de principper, der fremgår af Politik om databeskyttelse.

2. Hvilke oplysninger behandler Tessin

Når du opretter en konto via tessin.com og godkender Brugerbetingelserne, accepterer du at dele visse personoplysninger med Tessin og godkender dermed, at oplysningerne overføres og lagres på vores servere i Sverige eller i andre lande eller uden for EU/EØS.

2.1 Oplysninger, som Investoren formidler til Tessin

Tessin indsamler og gemmer oplysninger, der formidles i forbindelse med registrering på Opslagstavlen, og som du udleverer med din brug af Opslagstavlen, såsom ved gennemførelsen af en Investering eller brug af andre tjenester eller værktøjer, som Tessin stiller til rådighed eller kan komme til at stille til rådighed. Oplysninger af denne slags kan f.eks. være:

 • Oplysninger, der formidles til Tessin ved registrering som medlem på Opslagstavlen, bestående af e-mailadresse, samt i visse tilfælde telefon- eller mobiltelefonnummer samt for- og efternavn.

 • I tilfælde, hvor en Investering gennemføres via Opslagstavlen, og der udleveres oplysninger om dit personnummer, økonomisk information i form af bankkontonummer samt eventuelt din folkeregisteradresse.

 • Information om din brug af Opslagstavlen, herunder information om gennemførte eller afbrudte reservationer, afsluttede Investeringer samt øvrige aktiviteter, der kan henføres til din konto.

 • Information omkring, hvorvidt betaling for Investering er sket samt hvilken udbetaling, du har modtaget i form af udbytte, amortisation, rente eller tilbagebetaling af en Investering.

 • Information og/eller korrespondance, der er sendt til Tessin, f.eks. i form af feedback eller oplysninger, der udleveres til Tessins kundeservice.

 • Dokumentation Tessin har udbedt sig for at Tessin kan opfylde sine forpligtelser om foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Du kan f.eks. skulle bekræfte din folkeregisteradresse, din identitet samt besvare spørgsmål gennem Tessins kundeidentifikationsformular.

 • Dokumentation, som Tessin derudover anmoder om, hvis der skulle opstå tvivl om, hvorvidt Brugerbetingelserne efterfølges.

2.2 Information, som Tessin indsamler automatisk

Når du bruger Opslagstavlen, andre tjenester, som Tessin tilbyder, klikker på links i nyhedsbreve fra Tessin eller på Opslagstavlen, indsamles der automatisk information, der sendes fra din computer, mobiltelefon eller anden enhed, som Opslagstavlen tilgås på. Informationen kan kun henføres til den enkelte Investor, hvis Opslagstavlen benyttes af en registreret Investor. Informationen består af oplysninger om forbindelse, statistik om sidevisninger, IP-adresse, trafik til og fra Opslagstavlen, annoncedata, henvisende URL samt standardinformation fra webblogge.

2.3 Information fra udenforstående part

Tessin kan indhente supplerende oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. salgsselskaber eller dataleverandører og tilføje oplysningerne i Tessins information om dig. Informationen kan omfatte kreditoplysninger, information fra domstole og eller myndigheder. Information indhentes dog kun i den udstrækning, det er tilladt ifølge gældende lovgivning.

3. Brug af personoplysninger

3.1 Formålet med behandlingen

Tessin behandler dine personoplysninger med det formål at kunne give dig adgang til Opslagstavlen, håndtere det daglige forretningsmæssige behov, til overvågnings- og analysemæssige formål, for at gøre det muligt at bruge Tessins tjenester og værktøjer, for at stille kundeservice og relevant information fra Tessin til rådighed bestående af blandt andet tilbud om nye Investeringer samt til markedsføringsmæssige formål. Begrundelsen for Tessins behandling af dine personoplysninger er Tessins berettigede interesse samt for at gennemføre den aftale, som Brugerbetingelserne udgør mellem Tessin og Investoren, i tilfælde af at en Investering gennemføres, det gældsbrev, som Tessin agerer administrationsagent for, for at fuldføre aftaler med de Ejendomsselskaber, som tilbyder Investeringer samt for at opfylde retslige forpligtelser.

Med din accept af Tessins Brugerbetingelser og dermed Politikken om databeskyttelse godkender du, at Tessin behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Give Investoren adgang til Opslagstavlen samt tilbyde kundeservice, information om Investorens konto, administrere Investorens medlemsstatus i Investornetværket, muliggøre gennemførelse af investeringer samt i øvrigt at give adgang til de værktøjer og tjenester, som Tessin til hver en tid tilbyder.

 • Sende information om de Investeringer, der markedsføres på Opslagstavlen, relevant information om tidligere Investeringer, informere om opdateringer af Opslagstavlen, Brugerbetingelser og Politik om databeskyttelse eller Tessins tjenester.

 • Administrere, stille til rådighed, udvikle og sikre Opslagstavlen tekniske funktionalitet for at kunne tilbyde dig en sikker og effektiv oplevelse af Opslagstavlen og dennes tilhørende tjenester.

 • Overvåge at Opslagstavlen ikke bruges i strid med Brugerbetingelserne samt for at varetage Tessins eller andres rettigheder i henhold til Brugerbetingelserne, f.eks. for at forhindre, opdage og udrede sikkerhedshændelser, potentielt forbudte og eller andre ulovlige aktiviteter.

 • Bruge cookies eller anden teknik til sporing med henblik på at stille tjenesterne til rådighed og/eller arbejde med andre tredje parter såsom annonce- og analyseinstitutter for at tilbyde tjenesterne. Se mere i Brugerbetingelserne om Tessins brug af cookies.

 • Markedsføre Tessins produkter og tjenester eller produkter fra Tessins udvalgte samarbejdspartnere i ejendomsbranchen samt tilbudt information om Tessins eventuelle koncernselskabers websteder og/eller tjenester, via e-mail eller på anden måde.

 • Føre statistik, udføre markeds- og kundeanalyser samt udføre generel forretnings- og metodeudvikling.

 • Muliggøre finansiering eller overdragelse af hele eller dele af Tessin eller virksomhedens aktiviteter.

 • Gennemføre kontroller mod EU’s sanktionslister, FN’s sanktionslister samt PEP-lister m.m., samt opfylde andre forpligtelser i love, forordninger eller interne forskrifter.

4. Afslut vores brug af personoplysninger

Hvis du ikke ønsker at modtage tilbud om Investeringer eller markedsføring fra Tessin kan du kontakte Tessin på info@tessin.com og modsætte dig behandlingen af personoplysninger. Hvis du tilbagekalder din godkendelse af håndtering af personoplysninger, eller udlevering af oplysningerne til de formål, der er beskrevet i Politik om databeskyttelse, kan det betyde, at Tessin ikke kan give dig adgang til Opslagstavlen, de tjenester og/eller den kundeservice, som Tessin tilbyder i henhold til denne Politik om databeskyttelse og Brugerbetingelserne.

5. Udlevering af personoplysninger

Tessin videresælger eller udleverer ikke dine personoplysninger til tredjemand til markedsføringsformål (ud over hvad der er beskrevet i punkt 3 ovenfor) uden dit udtrykkelige samtykke. Tessin udleverer dine personoplysninger for at opfylde retslige forpligtelser og opretholde etablerede Politikker. Dine personoplysninger udleveres kun i overensstemmelse med gældende love og regler.

For at opfylde sine forpligtelser i henhold til Brugerbetingelserne samt til de formål, der er angivet under punkt 3 ovenfor, kan Tessin komme ud for at skulle dele dine personoplysninger med:

 • Eventuelle fremtidige koncernselskaber til Tessin i forbindelse med fælles indhold samt fælles tjenester, som stilles til rådighed, for at opdage og forebygge overtrædelser af Tessins Politikker, vejlede om koncernselskabers produkter, websites, værktøjer eller tjenester samt i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 • Underleverandører, som Tessin benytter til at udføre sine aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, IT-leverandører, leverandører af cloud-tjenester, eventuel låneagent, der repræsenterer Investoren i en Investering, betalingsinstitut eller andre virksomheder til håndtering af ind- og udbetalinger i forbindelse med Investeringer, udsendelse af statusopdateringer om igangværende Investeringer samt andre udsendelser til Investoren samt til drift af Opslagstavlen.

 • Tilsynsmyndighed, politimyndighed, anden myndighed eller autoriseret tredjemand, til besvarelse af spørgsmål i forbindelse med kriminalefterforskninger eller anden aktivitet, der kan medføre et ansvar for Tessin eller dig. I den udstrækning, det er tilladt ifølge gældende lovgivning vil Tessin udlevere information, som er relevant og nødvendig for eventuel efterforskning, såsom navn, personnummer, e-mailadresse og IP-adresse.

 • Information om Investorer til andre Investorer/potentiel anden virksomhed, i det tilfælde at Tessin skal afhændes til virksomheden eller fusioneres med en sådan virksomhed.

Hvis dine personoplysninger anvendes eller udleveres til andre formål, end hvad der er beskrevet i Politikken om databeskyttelse, informerer Tessin dig om dette.

6. Cookies m.m.

Når du besøger eller bruger Opslagstavlen og eller andre værktøjer eller tjenester, såsom e-mail, kan Tessin og selskabets leverandører bruge cookies, web beacons og lignende teknik til at lagre information med det formål at skabe en hurtigere og mere sikker oplevelse for dig. Du kan få mere information om, hvilke cookies Tessin bruger i Brugerbetingelserne.

7. Adgang til, gennemgang samt ændring af personoplysninger

Adgangskoden er nøglen til din konto og bør bestå af unikke tal, bogstaver og symboler. Du må ikke informere udenforstående om din adgangskode. Du er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted via din konto, og skal med det samme give Tessin besked, hvis Investorens adgangskode af en eller anden årsag er havnet i forkerte hænder.

Du kan gennemgå og ændre en række personoplysninger under kontoindstillinger på Opslagstavlen og skal uden forsinkelse opdatere eller informere Tessins kundeservice, hvis dine personoplysninger ændres eller er fejlagtige. Tessin efterkommer dine lovmæssige rettigheder i forbindelse med muligheden for at anmode om rettelse eller sletning af dine personoplysninger.

8. Overførsel af personoplysninger til tredje land

Tessin gemmer og behandler dine personoplysninger på Tessins servere i Sverige samt i andre lande i eller uden for EØS. Tessin er forpligtet til at sørge for tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger, når informationen overføres til en placering uden for EØS. Du godkender, at dine personoplysninger kan blive behandlet og overført til et land uden for EØS-området.

Tessin anvender fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, baseret på mængden samt følsomheden af de personoplysninger, der behandles, dels for at forhindre uautoriseret behandling, herunder, men ikke begrænset til uautoriseret adgang, tilegnelse og brug af, eller tab, sletning eller anden skade på dine personoplysninger. Eksempler på sikkerhedsforanstaltninger, som Tessin bruger, er kryptering samt anonymisering af data, firewalls samt adgangskontrol for personoplysninger.

9. Afvikling af konto og bevarelse af personoplysninger

På din anmodning vil Tessin bringe din konto til ophør, og så snart det er muligt, slette dine personoplysninger. Sletning af oplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Tessin kan også lukke en konto, der bruges i strid med Brugerbetingelserne.

Personoplysninger, der kan henføres til den lukkede konto, slettes typisk eller anonymiseres, når kontoen er lukket. Tessin kan komme ud for at skulle beholde personoplysninger, der kan henføres til lukkede eller inaktive konti i følgende situationer:

 • Tessin har en berettiget forretningsmæssige interesse, og det ikke er forbudt i henhold til lovgivning.

 • Hvis Investoren har investeret i en Ejendomsinvestering, der ikke er tilbagebetalt, og oplysningerne er nødvendige for at gennemføre tilbagebetalingen til Investoren.

 • For at håndtere en tvist og/eller sørge for, at Tessins Brugerbetingelser opretholdes.

 • Hvor Tessin i henhold til loven er forpligtet til at beholde personoplysningerne, såsom til overholdelse af loven om hvidvask af penge.

 • For at træffe andre foranstaltninger, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

Uanset hvilke omstændigheder, der foreligger i forbindelse med dine personoplysninger, vil oplysningerne blive håndteret på en sikker måde samt kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af de formål, der er beskrevet i Politik om databeskyttelse.

10. Dine rettigheder

Du har ret til et indhente yderligere information om, hvilke personoplysninger Tessin behandler om dig ved at anmode om registerudtræk. Anmodningen skal ske skriftligt og er gratis for dig. Du har også ret til at anmode om korrigering eller blokering af personoplysninger, der er fejlagtige, eller at personoplysninger om dig skal slettes. Du har også ret til at anmode om dine personoplysninger i et struktureret og maskinlæsbart format med henblik på at kunne overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig. Du har ret til at nægte, at dine personoplysninger bruges til direkte markedsføring, og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Tessin på info@tessin.com.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af disse rettigheder, skal du kontakte Tessin på info@tessin.com og oplyse dit fulde navn og den e-mailadresse, der blev brugt ved registreringen. Når en oplysning ændres eller slettes, bliver du informeret om dette inden for en måned. Oplysninger, der ikke kan slettes, pseudonymiseres.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, kan du kontakte os på: info@tessin.com eller Tessin Nordic AB, Box 3627, 103 59 Stockholm. Hvis du har grund til at tro, at Tessins behandling af dine personoplysninger ikke er korrekt, kan du også kontakte tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit land. I Sverige er det Datainspektionen, som kan kontaktes på e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se.