Investera i Konvertering av sekelskiftesfastighet

Göteborg

En fastighetsutvecklare ombildar en hyresfastighet i centrala Göteborg till 13 bostadsrätter. Renoveringen är i full gång och 10 av 13 lägenheter är färdigställda. Investeringen löper över ca 6 - 18 månader med möjlighet till amortering. Den årliga avkastningen uppgår till 11 % och lånet säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och aktiepant.

Matsal
Matsal

Översikt

En fastighetsutvecklare ombildar en hyresfastighet till totalt 13 bostadsrätter. Byggnationen påbörjades under våren 2017 och i dagsläget är 10 av 13 bostäder färdigställda. Resterande tre lägenheter planeras stå klara vid årsskiftet 2018/2019 och därefter kvarstår renovering av gemensamma utrymmen. Projektet väntas slutföras under Q3 2019.

Fastigheten byggdes år 1885 och är belägen i centrala Göteborg. Kommunikationerna i området är goda med flera buss- och spårvagnslinjer.

Bolaget lånar nu in upp till 11,5 mkr för att refinansiera ett tidigare lån som förmedlats via Tessin. Lånet löper över ca 6 - 18 mån med möjlighet till amortering efter 6 mån. Den årliga avkastningen uppgår till ca 11 % och lånet säkerställs med fastighetspant, proprieborgen och aktiepant.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Byggnation långt framskriden
  • Minsta investering 40 000 kr