Tessin Nordic AB (publ) • 2021:7

Investera i Tessins Låneportfölj 2021:7

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av tolv befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020/2021 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 6,4 %.

Översikt

Ta del av ett väldiversifierat investeringsalternativ genom en mindre investering än vad som krävs för att uppnå samma riskspridning med separata investeringar. Låneportföljen består av tolv befintliga lån säkerställda med fastighetspant, varierande löptider, olika projekt- och fastighetstyper spridda geografiska placeringar samt av varandra oberoende låntagare.

I praktiken innebär en investering i låneportföljen att du som investerare köper andelar av befintliga lån från en kapitalpartner som företräds av Tessin Capital AB. Som investerare övertar du i samband med köpet andelar av portföljens underliggande lån, inklusive upplupna räntor, kapitalbelopp samt kreditrisk.

Investeringsmålet uppgår till ca 6,29 mkr och Låneportföljens årsavkastning beräknas uppgå till ca 6,4 %, beräknat efter avgifter men före eventuella kreditförluster och dröjsmålsräntor. Löptiden för respektive lån är individuell och räntebetalningar, eventuella amorteringar samt återbetalning sker löpande i takt med att respektive lån förfaller till betalning.

Portföljens styrkor

  • Fastighetspant
  • Diversifierad investering
  • Löpande ränteutbetalningar och återbetalningar

Rest kapital på 3 dagar
4 450 000 SEK
Antal investerare
80
Investeringsslag
Lån
Löptid
Individuella löptider
Årsränta
ca 6,4 %
Minimiinvestering
30 000 SEK

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.