Tessin Nordic AB (publ) • 2021:10

Investera iTessins Låneportfölj 2021:10

Nu lanseras en ny låneportfölj som gör det möjligt att investera i en sammansättning av sex befintliga lån, alla säkerställda med fastighetspant. Portföljens underliggande lån har varit öppna för investeringar på plattformen under 2020/2021 och har individuella och varierande löptider. Portföljen som helhet beräknas löpa med en genomsnittlig årsränta om ca 6,3 %.
Rest kapital på 1 dag
5 650 000 SEK
Antal investerare
74
Investeringsslag
Lån
Löptid
Individuella löptider
Årsränta
ca 6,3 %
Minimiinvestering
30 000 SEK

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.