Kiinteistö-Silta Oy • Esbo • Finland

Investera i Konvertering till bostäder i Esbo

En fastighetsutvecklare konverterar ett lokalutrymme till fyra lägenheter med totalt marknadsvärde om ca 1,15 MEUR. Det interiöra arbetet pågår och lägenheterna beräknas färdigställas Q1 2022. Lånet löper upp till 8 mån med 8 % årsränta och säkerställs med aktiepant samt personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare konverterar nu ett lokalutrymme till fyra lägenheter i ett befintligt bostadsaktiebolag i Esbo, strax väster om Helsingfors. Esbo tillhör huvudstadsregionen och är Finlands andra största stad med goda kommunikationsmöjligheter till bland annat Helsingfors centrum. Totalt 235 kvm kommer att förädlas till fyra lägenheter på mellan 40-78 kvm.

Byggnationen har kommit i gång och färdigställandet är beräknat till Q1 2022. Marknadsföring samt försäljning av bostäderna påbörjas i samband med färdigställandet. Det totala marknadsvärdet för de fyra bostäderna i färdigställt skick uppskattas till ca 1,15 MEUR (värdetidpunkt september 2021) med en belåningsgrad om ca 52 %.

Bolaget lånar nu in upp till 300 000 EUR i projektets andra och sista kapitalresning med syftet att finansiera färdigställandet av lägenheterna. Lånet löper upp till 8 mån med 8 % årsränta och säkerställs med aktiepant samt personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Eftertraktat område
  • Interiört arbete pågår
  • Vinstmarginal ca 20 %

Rest kapital
303 000 EUR
Återbetalt
Land
Finland
Antal investerare
52
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 8 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#21151-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.