Xoel Karlstad Logistikcenter AB • Karlstad

Investera i Nyproducerad logistiklokal i Karlstad

Investera i uppförandet av fyra byggstartade lokaler, ca 10 min från centrala Karlstad. Lånet löper upp till ca 24 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.
Interiör byggnation i hus nr 4 pågår
Interiör byggnation i hus nr 4 pågår

Översikt

En erfaren fastighetsutvecklare uppför nu fyra byggnader på en kommersiell fastighet i Karlstad, ca 9 km från centrum. Projektet, som värderats till ca 125 mkr (värdetidpunkt maj 2021), har byggstartat och byggnaderna färdigställs löpande under Q4 2021- Q4 2022. Hittills har ca 29,6 mkr investerats i projektet genom främst byggnationskostnader.

Lokalerna hyrs ut som logistikcenter och i dagsläget har hyresavtal för ca 41 % av ytan tecknats. Teamet bakom bolaget har genomfört flertalet kapitalresningar via Tessin med fyra återbetalda projekt om totalt ca 68 mkr. Bolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, har varit verksamma i över 20 år och redovisar en preliminär balansomslutning om ca 168 mkr med soliditet om ca 94 % per 2021-04-30.

Bolaget lånar nu in upp till 25,1 mkr med möjlighet till överteckning för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det andra lyftet i ett byggnadskreditiv bestående av totalt två lyft under 2021. Återbetalning planeras ske genom långsiktig bankfinansiering alternativt försäljning av hela projektet. Lånet löper upp till 24 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • Erfaren fastighetsutvecklare
  • Fyra återbetalda kapitalresningar via Tessin

Rest kapital på 12 dagar
25 090 000 SEK
Antal investerare
104
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 24 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21156-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.