Ketju Yhtiöt Oy • Nådendal • Finland

Investera i Eftertraktade bostäder i Nådendal

En erfaren bostadsutvecklare uppför nu fyra bostäder i Nådendal. Lånet löper upp till ca 12 mån med 8 % årsränta och säkerställs med bottenpant i arrenderätten samt personlig proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu fyra villor i Nådendal, ca 17 km nordväst om Åbo. Villorna upplåts som bostadsaktiebolag. Bygglov är beviljat och byggnationen väntas påbörjas under september 2021. I dagsläget är alla fyra bostäder bokade med bokningsavtal och tillträde är beräknat till maj 2022.

De aktuella bostäderna formar etapp 3 i ett pågående projekt, där etapp 1 samt etapp 2 (s.k. White Edition 1 respektive 2) är färdigställda och slutsålda. Det totala projektvärdet i etapp 3 uppgår till ca 1,15 MEUR med ett LTGDV om ca 22 %. Återbetalningen av det aktuella erbjudandet planeras ske genom försäljningsintäkterna.

Bolaget lånar nu in upp till 250 000 EUR för att delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 12 mån med 8 % årsränta och säkerställs med bottenpant i arrenderätten samt personlig proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Pant med bästa företräde
  • Alla enheter bokade
  • Erfaren utvecklare

Rest kapital
254 000 EUR
Återbetalt
Land
Finland
Antal investerare
32
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#21149-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.