Luzerngården i Lund AB • Malmö och Lund

Investera iHyresfastigheter med stabila kassaflöden

En väletablerad fastighetskoncern äger och förvaltar två centralt belägna hyresfastigheter i Malmö respektive Lund. Fastigheterna är i dagsläget uthyrda till ca 93% med hyreskontrakt som löper mellan 3-13 år med bl.a. kommunen som hyresgäst. Lånet löper upp till 12 mån med 10% årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.
Rest kapital på 13 dagar
19 470 000 SEK
Antal investerare
54
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
10%
Minimiinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#23104-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.