Ketju Yhtiöt Oy • Lieto • Finland

Investera i Eftertraktat radhusprojekt strax utanför Åbo

En erfaren bostadsutvecklare uppför nu sex bostäder i Lundo, ca 12 km utanför centrala Åbo. Bygglovet är beviljat och fyra av bostäderna är reserverade. Lånet löper upp till ca 14 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en radhuslänga omfattande sex bostäder i Lundo, ca 12 km nordöst om Åbo. Bygglovet är beviljat och markarbetet planeras starta under vecka 22. Bostäderna förväntas färdigställas under Q1 2023.

Projektet genomförs inom RS-systemet vilket möjliggör en belåningsgrad om ca 46%. Fyra av bostäderna är bokade med intresseanmälningar som väntas omvandlas till bindande avtal inom ett par veckor. Utvecklaren har genomfört ett liknande koncept (s.k. White Edition) i Nådendal under 2021/2022 där de totalt 12 bostäderna är slutsålda och färdigställda.

Bolaget lånar nu in upp till 400 000 EUR för att delfinansiera byggnationen. Ytterligare en kapitalresning väntas genomföras under 2022 i syfte att färdigställa byggnationen. Lånet löper upp till 14 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fyra bostäder bokade

  • Erfaren utvecklare

  • Bygglov beviljat

Rest kapital på 10 dagar
418 000 EUR
Land
Finland
Antal investerare
55
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 14 mån
Årsränta
10%
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#22108-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.