Vallastaden2017 - Sveriges största boexpo

Vallastaden2017 - Sveriges största boexpo

Lördagen den 2 september invigdes Sveriges största bomässa i Linköping. Vallastaden2017 är ett bo- och samhällsexpo som kommer att löpa över tre veckor i september och som visar upp den första etappen på 1 000 bostäder av en helt ny stadsdel som snabbt vuxit fram på östgötaslätten. Och givetvis har några av Tessins investerare haft ett finger med i spelet.

Sex år från det att tanken om en ny stadsdel i Linköping började planeras står nu den första etappen redan färdig. Totalt är det 1 000 bostäder som har byggts efter att arkitekttävlingen var klar under hösten 2012. Linköping är en växande stad, mycket tack vare starka internationella arbetsgivare och deras forskningssamarbeten med universitetet samt det kommande bygget av Ostlänken som ska knyta samman Östergötlands nav med Stockholm med höghastighetståg. Detta har medfört att nya bostäder har behövts byggas.

En helt ny stadsdel

Ledorden för denna nya stadsdel, som angränsar universitetet i väst och en cykelväg till Linköpings centrum i öst, har varit variation, kreativitet och social hållbarhet. Dessa ledord syns verkligen både på byggnadernas exteriöra utformning och på de lösningar som tillämpats på bostäderna. “Compact Living”-lösningar såsom sängar som hissas ned från taket och solceller inbyggda i glasrutor är bara några av många innovationer som hittas bland husen. Dessutom bjuder området på gemensamma odlingsområden och det finns också bilpooler tillgängliga för de boende. Stadsdelen är även mycket cykelvänlig och omsluter en grön park med en bäck som rinner genom området.

Utmaningar att lösa på vägen

Ett 40-tal aktörer har varit involverade i att uppföra de olika byggnaderna på området. Dessutom har de flesta individuella stilar och lösningar på vardagliga arkitektoniska möjligheter. Att så många aktörer ska samsas på ett så litet område är däremot inte alltid så lätt som man kan tro. Det hade man dock kanske kunnat ana om man haft vägarna förbi under byggprocessen och sett alla de kranar som tornat upp sig över denna tidigare ängsmark. Alla byggherrar skulle givetvis ha sin egen kran på plats för att få sina egna byggen klara i tid.

En kort anekdot kan beskriva på hur detta löstes på plats: en vän till mig, som arbetat som grävmaskinist på ett av byggena, berättade hur platscheferna som representerade de olika byggbolagen samlades till morgonmöten varje dag för att komma överens om vems kran som skulle lyfta saker under vilka tider under dagen för att undvika olyckor om man skulle komma i vägen för varandra.

Tack vare denna samverkan och noggranna planering har Vallastaden kunnat bli verklighet och nu öppnas området upp för att visa allmänheten hur man kan bygga både hållbart och yteffektivt. Kreativa platser för möten finns utspridda, till exempel i form av felleshusen som är växthusbyggnader i stadsmiljöer där människor kan träffas; sociala möten har varit viktigt att få med i detaljplanen.

Få en unik inblick i crowdfundade fastigheter

Nog för att innovativa byggnadslösningar har haft en central roll i Vallastaden, men har även innovativa finansieringslösningar använts? Svaret är: absolut! Den med gott minne kommer säkert ihåg att två byggprojekt har annonserats på Tessin det senaste året så visst har våra medlemmar haft ett finger med i spelet. Resultaten av projekten Slutsålda studentbostäder i Linköping och Trendigt boende i Linköping kan besökas på området och de kallas på expot för Illustrationen (mässplats B57) respektive Delfinen (mässplats B46). Är du bland de drygt 250 investerare som investerat i dessa projekt, har du nu en unik möjlighet att få en närmare titt på husen som du har hjälpt till att finansiera. Men vänta inte för länge. Utställningen pågår endast fram till och med den 24 september 2017.

Du kanske även gillar: