Trendspaning: "Off the grid" och självförsörjande på el

Trendspaning: "Off the grid" och självförsörjande på el

Telefoner, datorer, elcyklar och elbilar. Vår elförbrukning ökar stadigt och detta kommer minst sagt att bli en utmaning för infrastrukturen att klara av. Elbolagen har dessutom monopol på att bestämma priset per kilowattimme om vintern skulle bli kall, eller helt enkelt för att efterfrågan på el är större än utbudet. Men det finns en ljusning. Trenden pekar på att allt fler slår sig fria från elnätet och “off-grid”-lösningar blir allt mer tillgängliga för marknaden.

Parisavtalet var på sannerligen agendan i slutet av 2016 och är fortfarande dagsaktuellt. Samhället behöver gå över till förnybar el och samtidigt konsumerar vi mer el än någonsin förr. Och detta är en trend som knappast kommer att avta. Allt fler väljer att byta ut sin bensinbil mot en elbil men faktum är att om Sveriges alla 5 miljoner bilar skulle bytas till elbilar, krävs det uppemot 10 kärnkraftsreaktorer (15 TWh/år) för att förse dem med elektricitet. Och därutöver ska all annan elektronisk utrustning i våra hem förses med energi.

Allt större behov av energilösningar

Sverige ligger i framkant när man talar om förnyelsebar energi. Klimatförändringar kan däremot leda till utmaningar. Torrare vintrar innebär nämligen att reserverna för vattenkraften blir mindre och detta leder till sämre tillgång till energi.

Mycket forskning fokuseras dock på utvecklingen av förnyelsebara energilösningar och i många länder subventionerar staten miljövänlig energi genom skattelättnader och premier. Allt pekar idag på att framtiden är eldriven.

Utvecklad teknik ger nya möjligheter

Resultatet av all forskning skapar nya möjligheter för samhället. Dels blir kraftverk som byggs i mindre skala allt effektivare och dels kan den utvunna energin lagras längre och i större kvantiteter tack vare förbättrade batterier.

Som ett exempel på detta, kan nämnas att södra Australien har haft stora problem med återkommande och besvärliga strömavbrott. Nu har man däremot tagit hjälp av ny teknik och byggt världens största batteri med en kapacitet på 100 MW och som installerats av företaget Tesla. Detta batteri är stort nog att förse ström för omkring 30,000 hushåll under stunder då efterfrågan på el ökar, till exempel under värmeböljor.

Fastighetsägare, företag och privatpersoner

Energilösningar i stor eller liten skala finns tillgänglig för marknadens alla aktörer. Privatpersoner och företag har goda möjligheter att antingen minska sina elkostnader genom att installera solceller, bergvärme, vindkraftverk, etcetera. Det finns också möjlighet att sälja el som man producerar tillbaka till elnätet för att på så vis förbättra sin månadsvisa finansiella situation.

Fastighetsutvecklare har ännu bättre utsikter för att planera och genomföra energineutrala eller energiproducerande fastighetsprojekt. Som ett utmärkt exempel kan nämnas att det på Ekerö utanför Stockholm nu planeras ett projekt under namnet Ekerö Arena, som är tänkt att vara helt självförsörjande på el. Med solpaneler och utvecklad bergvärme är visionen att projektet blir helt oberoende av elnätet.

Slå dig fri från elnätet

Modern energiproduktion för privat bruk och i mindre skala har blivit både effektivare och mer estetiskt tilltalande. Samtidigt har priserna på solceller och mindre vindkraftverk gått ned, utöver att förnybar elproduktion subventioneras av staten. Detta har gett upphov till utökade möjligheter för privatpersoner, företag och fastighetsägare att själva stå för sin egen elförsörjning samt, potentiellt, sälja energi tillbaka till nätet.

Fördelarna med egen energiproduktion är många. Dels utgör det en investering som medför besparingar och i många fall ett positivt kassaflöde. Dessutom innebär egen produktion av förnybar energi mindre belastning på miljö och infrastruktur, så länge som produktionen och kasseringen av själva kraftverken är mindre skadlig för miljön än motsvarande central energiproduktion.

Kontentan är att vare sig du är en enskild investerare eller en fastighetsägare, bör du se över möjligheterna att inkorporera förnybar elproduktion i din fastighet. Ett större bestånd av självförsörjande fastigheter minskar belastningen på det centrala elnätet och det kan dessutom ha positiva finansiella effekter att gå “off grid”.

Du kanske även gillar: