Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #6: Varför fastigheter när det finns roligare alternativ?

Tessins investerarskola #6: Varför fastigheter när det finns roligare alternativ?

Varför ska man investera sina pengar i tråkiga fastigheter via Tessin.se när det finns massor av kreativa och lovande idéer som söker kapital för att kunna förverkligas? Det är sällan man hör att fastigheter ökar exponentiellt i värde över en natt och gör ägarna ekonomiskt oberoende för generationer framöver.

Å andra sidan är det även sällan som fastigheter över en natt helt tappar sitt värde och blir värdelösa. Fastigheter är helt enkelt ett stabilt tillgångsslag. Varken mer eller mindre.
Naturligtvis är det så att olika fastighetstyper i kan ha helt olika egenskaper, men generellt sett kan följande anses särskilja fastigheter från andra investeringsslag:

1. Konjunkturokänsliga

Flera typer av fastigheter är relativt konjunkturokänsliga. Folk bor kvar i sina hyreslägenheter och kommersiella hyresgäster sitter ofta kvar i sina hyreskontrakt oavsett om börsen vänder nedåt och konjunkturen viker, så länge en recession inte blir alltför kritisk.

2. Kassaflöden

En långsiktig ägare med sund belåningsgrad behöver inte oroa sig nämnvärt för tillfälliga prisnedgångar på fastighetsmarknaden. En fastighet med positiva kassaflöden genererar löpande avkastning till ägaren vilket innebär att ägaren sällan är tvungen att sälja i panik utan kan, tvärtom, invänta gynnsamma marknadsförhållanden innan investeringen avvecklas.

3. Pantsättningen

Lös egendom kan, med vissa undantag, inte pantsättas med mindre än att den rent fysiskt överlämnas till borgenären. Fastigheter däremot, som är fast egendom, kan pantsättas utan att lämnas över till borgenären. Konsekvensen blir att fastigheter i allmänhet är belåningsbara vilket, ur ett investerarperspektiv, ger möjlighet till att arbeta med lånat kapital vilket ger bättre ekonomisk utväxling (s k ”hävstångseffekt” eller ”leverage”) på eget investerat kapital.

4. Konkret och beständig

En fastighet är konkret och står där den står. Den blir sällan fullständigt omodern eller hamnar efter i utvecklingen. Inte heller så blir den särskilt ofta utkonkurrerade av kinesiska fastigheter på samma vis som bolag i andra branscher exponeras mot internationell konkurrens. En fastighet är, i Alfons Åberg-termer, mer en Viktor än en Mållgan.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: