Tessin inleder samarbete med Zimpler

Tessin inleder samarbete med Zimpler

Tessin växer kraftigt och det kan vi tacka alla er medlemmar för. Detta innebär däremot också att det blir ännu viktigare att betalningsströmmarna mellan investerarna och projektägarna flyter så effektivt och sömlöst som möjligt för samtliga parter. Därför är vi mycket stolta att presentera ett samarbete med välrenommerade fintech-bolaget Zimpler i vår strävan att fortsatt utveckla crowdfunding som ett verkligt finansieringsalternativ för fastighetsprojekt

Finansiering av företag och projekt kräver smidiga lösningar för hur pengarna överförs mellan parterna. Detta behov är särskilt tydligt när det rör sig om crowdfunding när det potentiellt rör sig om uppemot 200 investerares pengar som ska överföras till en projektägare. Vikten av en välfungerande betalningsmekanism i sådana sammanhang kan inte överdrivas.

Effektivisera betalningshanteringen

I somras passerade Tessin en halv miljard i crowdfundat kapital. På vår resa mot nästa magiska milstolpe har vi sett behovet att bredda med extern kompetens för att strömlinjeforma betalningsflödena. Samtidigt kommer våra kunder att få en bättre överblick över projekten i samband med att administrationen och hanteringen förenklas.

Förändringen möjliggörs av Tessins nya samarbete med det svenska betaltjänstföretaget Zimpler, en digital tjänst som förenklar betalningar. Detta är helt rätt samarbete för Tessin för att göra crowdfunding till en smidig och bekväm upplevelse för både projektägare och investerare.

Vilka är Zimpler

Zimpler grundades 2013 av Kristofer Ekman Sinclair och Johan Friss och är ett fintech-bolag och tillika ett betalningsförmedlingsföretag. Idag har bolaget 35 anställda. Idén går ut på att förenkla betalningar och Zimpler har tillstånd av Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES.

Främst riktar sig Zimpler in mot smidiga och säkra mobila betalningar på internetbaserade tjänster som Twitch och diverse internetspel. Samarbetet med Tessin ligger däremot inte helt i linje med den befintliga produkten, utan man har tagit fram specialanpassad lösning som lämpar sig väl med Tessins behov.

Förenklar administration för projektägare

För investerare innebär detta nya samarbete inga större förändringar mot hur projekten tidigare har administrerats. Investerarna kommer även fortsättningsvis att göra sina inbetalningar till anvisat konto enligt de instruktioner som ges.

Den största förändringen kommer däremot projektägare att märka av. Detta beror på att investerarna betalar in till ett klientmedelskonto som tillhandahålls av Zimpler istället för att betala direkt till projektägarens konto. Följden av detta är att Tessin har större möjligheter att effektivt sköta administrationen kopplad till in- och utbetalningar relaterade till projekten.

För projektägaren innebär detta att det endast kommer att göras en inbetalning till vederbörandes konto - från Tessin istället för från ett stort antal investerare. Tessin kommer således att lättare kunna följa upp vilka investerare som har betalat in och kunna ge snabbare feedback rörande inbetalningsprocessen. På så vis utvidgas den tjänsten som vi tillhandahåller för fastighetsutvecklare till att ytterligare assistera vid kapitalanskaffningen.

Samarbetet ligger helt i linje med Tessins vision att göra crowdfunding till en bekväm och effektiv upplevelse för både investerare och projektägare. Därför välkomnar vi Zimpler som samarbetspartner för den fortsatta tillväxten av crowdfunding som finansieringsform för fastighetsbranschen.

Du kanske även gillar: