Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessin blev starten

Tessin blev starten

Vad gör man om man driver ett byggbolag med vass kompetens men med otillräckligt kapital för visionerna? I Propio Fastigheters fall blev lösningen crowdfunding via Tessin.

Resultatet blev att 18 moderna villor kunde byggas i snabb takt. Utan kapitalet skulle projektet inte blivit av eller skjutits på framtiden. Med framgången i ryggen har bolaget dessutom förvärvat nya tomter och har goda möjligheter att ro i land nya projekt.

Tessin erbjöd oss en spännande lösning som passade oss bra, och så här i efterhand är vi mycket nöjda, säger John Hunter, vd för Propio Fastigheter.

Under sina sommarlov som ung arbetade han på olika byggen och efter lumpen blev det en sejour som snickare. Efter studierna på KTH arbetade han länge inom finansbranschen, men när Propio Fastigheter grundades för snart två år sedan slöts cirkeln.

För egen del tycker jag att det är kul att ha direktkontakt till bygget och skapandeprocessen – hela vägen från idé till färdig produkt, sammanfattar han.

Propio Fastigheter kom i kontakt med Tessin efter att de fått grönt ljus för att bygga hus på 18 tomter i Övre Björkhaga i Åkersberga. Det gav en möjlighet att sätta prägel på ett helt område, men samtidigt var finansieringen en tuff nöt att knäcka. Genom att samla in kapital via Tessin är Propio Fastigheter först i Sverige med att finansiera ett byggprojekt genom crowdfunding.

Hög avkastning

De två första etapperna är redan genomförda och återbetalda. Avkastningen var förhållandevis hög – 18 procent över åtta månader, vilket motsvarar en årlig avkastning om 27 procent.

Vi hade ett momentum som gav oss möjlighet att bygga och sälja fler hus. Nu fick vi dela med oss av vinsten till våra medfinansierar, men det måste vägas mot en lägre byggtakt eller att vi helt skulle ha avstått från att bygga flera av husen. Det skulle ha lett till en lägre sammantagen vinst och vi skulle ha missat chansen att ta ett genomtänkt grepp på hela området.

Helhetsgreppet stod den anlitade arkitekten för. Målet var att rita husen utifrån tomternas förutsättningar. Resultatet blev fyra olika hustyper som utnyttjar tomtytorna maximalt och släpper in mycket ljus i husen.

Enkla parametrar

Att John har ett djupt intresse för husbyggen råder det ingen tvekan om. Men är fastighetsinvesteringar något för alla?

Fördelen med fastigheter är att parametrarna är enkla. Det är någorlunda lätt att få en bild av kostnaderna för mark och byggande. Det kan jämföras med att investera i exempelvis en start-up. Där är det mycket svårt att bilda sig en uppfattning om företagets USP, marginaler och vilka restriktioner som gäller för just den marknaden.

Som med alla investeringar finns det givetvis en risk med fastighetsinvesteringar, men den är inte överhängande, menar John Hunter. Bankerna stresstestar de svenska hushållen för räntor på upp till 7 procent, vilket är nivåer som är osannolika inom den närmsta framtiden.

Så länge vi har en bra arbetsmarknad och en bostadsmarknad där efterfrågan växer snabbare än utbudet är en marknadskrasch osannolik.

Nya projekt på gång

Därmed inte sagt att man ska investera i första bästa fastighetsprojekt, understryker John Hunter. Det gäller att utvärdera varje projekt utifrån dess förutsättningar. Sen bör man också kasta ett öga på utvecklarna. Vad har de gjort tidigare? Ror de projektet i land?

Ville man investera i fastigheter tidigare fick man gå till börsen. Men då utsatte man sig för en börsrisk. Med crowdfunding via Tessin är investeringen mycket tydlig och det gör det till ett intressant alternativ. Jag gillar idén att förstå det man investerar i.

Efter två framgångsrika etapper, som finansierats genom Tessin, är Propio Fastigheter på god väg att gå i mål med sin tredje. Investerarna beräknas få sina pengar återbetalda med ränta i april nästa år.

Propio Fastigheter har flera nya projekt på gång. Nyligen förvärvade bolaget flera tomter i Tollare i Nacka. Även här rör det sig om moderna villor som är designade för att utnyttja tomterna på bästa vis. Byggstart är satt till februari.

Det är för tidigt att säga i fall vi kommer att söka finansiering via Tessin, men vi är nöjda med den tidigare finansieringen och det finns goda förutsättningar även här, säger John Hunter.

Plats för familjeliv i Övre Björhaga - Produktionen av Propios senaste hustyp i Åkersbega.

Du kanske även gillar: