Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Svenska banker försiktigare än europeiska

Svenska banker försiktigare än europeiska

I början av december bjöd KPMG in till ett seminarium där den årliga rapporten ”Property Lending Barometer” presenterades. Tessin var naturligtvis på plats. Syftet med rapporten är att sammanställa bankernas syn på de europeiska fastighetsmarknaderna i allmänhet och fastighetsutlåning i synnerhet. Rapporten baseras på intervjuer med banktjänstemän från mer än 90 banker från 21 europeiska länder.

Från ett svenskt perspektiv så kan det vara särskilt intressant att notera att:

  • Låneförutsättningar generellt sett är gynnsammare över hela Europa än föregående år.

  • Svenska banker förväntar sig fortsatt kreditexpansion i fastighetsbranschen.

  • Den svenska fastighetsmarknaden är, beräknad utifrån transaktionsvolym under
    första halvåret 2015, den femte största i Västeuropa endast slagen av Storbritannien,
    Tyskland, Spanien och Frankrike.

  • Svenska banker är betydligt mindre intresserade av att finansiera utvecklingsprojekt
    än övriga europeiska banker.

Svenska banker har lägre marginaler och lägre utlåningsnivåer (loan-to-value) men ställer högre krav på låntagarna.

De svenska bankernas försiktighet och ovilja att finansiera utvecklingsprojekt är ett reellt samhällsproblem i ett land som har alldeles för låg byggtakt och med skriande bostadsbrist över stora delar av landet. Sannolikt vore det positivt med ökad konkurrens från utländska banker. En ökad konkurrens skulle kanske lära de svenska bankerna att prissätta kreditrisk och inte enbart nöja sig med att finansiera riskfria investeringar.

Du kanske även gillar: