Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Så sätts hyrorna i Sverige

Så sätts hyrorna i Sverige

Det svenska hyressystemet är i jämförelse med andra länder unikt då det är ganska komplext. Systemet bygger på tre centrala beståndsdelar som i teorin sägs vara lika viktiga; Hyreslagens bruksvärdesprincip, hyresförhandlingssystemet och en betydande allmännyttig sektor som ska handla ansvarsfullt och långsiktigt utan vinstsyfte.

Målet med systemet är att skapa förutsättningar för en motiverad hyresutveckling med rättvisa hyror som skapar trygghet för hyresgästerna. Det ska tydligt framgå vad hyresgästerna faktiskt betalar för och att deras hyra är rimlig i relation till andra liknade lägenheter inom samma ort.

Bruksvärdeprincipen
Eftersom målet med hyressystemet är att skapa lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter bestäms hyran utifrån något som kallas för bruksvärdesystem. Detta innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. På så vis får du en hyra som är rätt anpassad efter den lägenheten du bor i och som även garanterar att hyran inte skjuter i höjden.

Hyresförhandlingssystemet
Idag bestäms de flesta av landets hyror efter kollektiva förhandlingar. Vanligtvis är det Hyresgästföreningen som företräder hyresgästerna i förhandlingarna och ser till att hyrorna blir rättvisa och att båda parter kommer överens. Och det är just på grund av den här metoden som det svenska hyressystemet sticker ut i jämförelse med andra länder, då denna lösning kombinerar ett starkt konsumentinflytande med en rimlig hyresutveckling.

Den allmännyttiga sektorn
Den tredje och sista beståndsdelen i det svenska hyressystemet är en betydande allmännyttig sektor som ska agera ansvarsfullt och långsiktigt och se till att alla människor får bra bostäder till rimliga kostnader. I de flesta kommuner idag finns det därför ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av kommunen med syfte att garantera att boendet tillhandahålls utan vinstintresse. För att säkerhetsställa att hyrorna som sätts av kommunens bostadsbolag är rimliga granskas bolagens kostnader av Hyresgästföreningen som även kontrollerar att intäkterna används på bästa möjliga sätt.

Presumtionshyror
Under 2006 infördes även ett nytt system för nybyggda lägenheter som kallas för presumtionshyror. Detta innebär att lägenheternas hyresnivå bestäms i förväg innan hyreshuset är byggt och är en överenskommelse mellan byggherrar och hyresgästföreningen. Systemet gör det möjligt för ägaren till ett nybyggt hyreshus att sätta hyror som överstiger bruksvärdet och som ska täcka hyresvärdens kostnader för att producera lägenheterna.

Du kanske även gillar: