Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Köpa aktier med hög utdelning – passar det dig?

Köpa aktier med hög utdelning – passar det dig?

När man talar om aktiehandel dyker ofta ordet direktavkastning upp. För dig som inte är bekant med direktavkastning innebär det en akties utdelning i förhållande till den aktuella aktiekursen. Aktier med hög utdelning har ofta mer än 7 % i direktavkastning men det kan också variera.

Exempel: Aktiekursen för Aktie A ligger på 100 per aktie och utdelningen per aktie är 8kr. 8kr/100kr = 8% i utdelning.

Om aktiekursen för Aktie A sjunker innebär det att direktavkastningen ökar eftersom procentsatsen ökar. Om aktiekursen för Aktie A ökar innebär blir effekten det motsatta, dvs att den procentuella direktavkastningen minskar. Så beroende på hur aktiens värde varierar varierar även direktavkastningen och därmed kan det också påverka om aktien räknas som en aktie med hög utdelning eller ej.

När bör man köpa denna typ av aktier med hög utdelning?

Det är ganska vanligt att företag som som har funnits länge ger ut mer av vinsten i utdelning till sina aktieägare än mindre nystartade bolag. Denna typ av placering ger dig som investerar i aktier med hög utdelning en inkomst utan att du behöver sälja av aktierna.
Ofta behöver de mindre nyare bolagen återinvestera vinsten för att kunna växa vidare. Att köpa aktier med hög utdelning brukar locka investerare som är ute efter en kontinuerlig inkomst av utdelningen. Dock brukar de flesta välja en kombination av aktier med hög utdelning och aktier som satsar vinsten på tillväxt.

Att tänka på när du köper aktier med hög utdelning

Företagets lönsamhet är en viktig faktor när du väljer aktier med hög utdelning. Detta eftersom att företag som inte är lönsamma kan inte öka utdelningen utan att kassan till slut sinar. En akties pris påverkas av förväntningarna för bolagets framtid och därför behöver inte aktier med hög avkastning alltid vara en god investering. En aktie med lågt pris och hög utdelning är då en aktie med hög utdelning men förmodligen är förväntningarna för framtiden ganska låga i och med ett lågt aktiepris. Dock brukar intresset för en aktie som sjunkit i pris öka i samband med ökad direktavkastning såtillvida marknaden har tappat tron på företagets framtidsutsikter. Se därför till att du vet vad du köper och inte stirrar dig blind på de aktier med hög utdelning eftersom du vill maximera dina inkomster av kapitalet. Investeringar i aktier bör räknas som relativt långsiktiga och därför är det till fördel att du också undersöker de långsiktiga möjligheterna när du köper aktier med hög utdelning.

Är du intresserad av investeringar med hög avkastning? Läs mer om fastighetsinvesteringar via Tessin. Du kan uppnå avkastning på 9-13 % när du investerar i fastigheter.

Du kanske även gillar: