Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Tessins investerarskola #13: Konsten att diversifiera en investeringsportfölj

Tessins investerarskola #13: Konsten att diversifiera en investeringsportfölj

Det stående investeringsrådet från framstående ekonomer och diverse privatrådgivare brukar vara ”diversifiera mera, lägg inte alla ägg i samma korg”. Ett bra riktmärke brukar sägas vara att åtminstone äga aktier i 10-15 bolag i olika branscher för att uppnå hyfsad riskspridning. Exempelvis kan en uppmaning från en rådgivare vara att sprida risken genom att inte endast köpa aktier i Ericsson, utan även komplettera portföljen med SEB, Castellum, ICA Gruppen och Kinnevik. Genom att ge sin portfölj ett tillskott i form av aktier i ett investmentbolag, som just Kinnevik eller Investor, uppnår man viss diversifiering per automatik eftersom dessa bolag äger aktier i andra både noterade och onoterade bolag.

Kanske hade Ericsson-aktiens bekymmer under början av 2017 inte alls varit lika kännbar om man hade haft en väldiversifierad portfölj, jämfört med om portföljen endast bestått av aktier i Ericsson. Då hade börsuppgången under samma period neutraliserat Ericssons svacka i den enskilda portföljen. Och dessutom kan diversifiering uppnås på ett annat plan genom att även sprida riskerna på andra marknader, till exempel genom globalfonden, samt olika investeringsslag såsom obligationer eller räntefonder.

Frågan är dock om detta är verklig diversifiering? De globala marknaderna hänger ofta ihop: om den tyska eller amerikanska börsen går ned, brukar även Stockholmsbörsen följa efter.

Hur uppnår man då verklig diversifiering?

Även en verkligt diversifierad investeringsportfölj bör sannolikt i huvudsak bestå av aktier i bolag från olika sektorer samt kanske även diverse fonder om du inte har tid att analysera och bevaka tillräckligt många bolag; en indexfond utan avgifter brukar anses räcka långt som grund. Förslagsvis bör dock portföljen bestå av aktier från fler börser än Stockholmsbörsen (som ju är en förhållandevis liten marknad) samt fonder med exponering gentemot flera marknader, valutor, tillgångsslag (exempelvis råvaror) och sektorer. Sist men inte minst så bör den diversifierade investeringsportföljen innehålla en andel fastigheter.

Viktigt är dock att fastighetsexponeringen inte endast består utav fastighetsaktier i något av de börsnoterade bolagen då dessa aktier har en tendens att följa samma mönster som övriga aktier på börsen. Ett sätt att investera i fastigheter är att förvärva en kassaflödesgenererande fastighet för egen förvaltning. Ett annat, enklare, sätt är att investera i något av de projekt som finns på Tessin. Fördelen med projekten som Tessin tillhandahåller är att de är högavkastande, det alltid finns en tydlig exitstrategi samt har ingen eller liten exponering gentemot börsen och den globala kapitalmarknaden. En fastighet har dessutom ett någorlunda stabilt marknadsvärde som inte alls är lika volatilt som börshandlade tillgångsslag.

Upplägget som Tessin erbjuder genom att låta investerare satsa mindre belopp i ett projekt sänker även trösklarna in på fastighetsmarknaden: du behöver inte gå in med ett stort belopp för att på egen hand köpa och förvalta en fastighet. Detta ger ytterligare möjligheter till diversifiering genom att fastighetsinvesteringarna kan fördelas på flera projekt på flera lokala marknader, vilket kan användas för att sprida riskerna ytterligare.


Du har väl inte missat övriga delar i Tessins investerarskola?

Du kanske även gillar: