Kommentar om att Axxonen Properties avvecklar sin verksamhet

Kommentar om att Axxonen Properties avvecklar sin verksamhet

Tessin har under veckan mottagit information i media om att fastighetsutvecklaren Axxonen Properties avvecklar sin verksamhet på grund av det rådande marknadsläget. Axxonen Properties har sedan 2015 emitterat preferensaktier och riktat erbjudanden via Tessins plattform vid tre tillfällen, samt ett lån kopplat till projektet Altitude i början av 2017. Informationen om avvecklingen bekräftades senare genom en lägesuppdatering till investerare som investerat via Tessins plattform på tisdagen den 29 maj 2018.

Markus Klasson, VD för Axxonen Propeties kommenterar situationen enligt följande:

Den negativa utvecklingen på bostadsmarknaden senaste halvåret medför att marknaden för nyproducerade lägenheter på ritning i centrala Stockholm är obefintlig. Förutsättningarna för Bolagets verksamhet har på mycket kort tid förändrats fullständigt både avseende försäljning till slutkund och finansiering av projekten.

Bolaget har arbetat intensivt för att hitta lösningar på problemet samt utvärderat alternativa affärsmodeller men måste nu konstatera att Bolaget inte längre har möjlighet att sälja lägenheterna i projektportföljen.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen beslutat att det mest ansvarsfulla Bolaget kan göra gentemot sina intressenter och fordringsägare är att snarast möjligt avveckla verksamheten och försöka rädda så mycket som möjligt av kassan och de värden som finns i Bolaget. Fortsatt drift av Bolaget bedöms ha små utsikter att lyckas och riskerar att förbruka ytterligare resurser och göra fordringsägarnas förluster större. Försäljning av Bolagets säljbara tillgångar har påbörjats för att möjliggöra en ackordsuppgörelse med Bolagets väsentliga fordringsägare.

[...]

Notera att ackordsförslaget endast gäller bolagets långivare och därmed ej ägare av stamaktier eller preferensaktier.

Tessin fortsätter att följa situationen och efterfråga förtydliganden från Axxonen och Markus Klasson och vidarebefordrar detta till samtliga investerare.

Du kanske även gillar: