Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Att investera ska inte vara exotiskt

Att investera ska inte vara exotiskt

Preferensaktier, stamaktier, oblikationer, konvertibler, hävstångscertifikat, exotiska optioner... listan kan göras lång, men vad pratar alla om egentligen och vad är det man investerar i?

På Tessin är ett av våra mål att göra det så enkelt som möjligt. Vi vill att ni ska förstå vad man investerar i, vilka villkor som gäller och hur man skapar avkastning. Vi vill inte finta bort er med fina ord och märkliga konstruktioner, samtidigt som någon annan blir tjänar alla pengar.

Hos oss presenteras endast investeringsmöjligheter med tydlig koppling till fastigheter och fastighetsprojekt. Investeringar erbjuds bara i form av stam- och/eller preferensaktier, men villkoren kan variera mellan de olika projektbolagen.

Preferensaktier

Vid investering i preferensaktier så sker normalt kvartalsvisa utdelningar från projektbolaget till investeraren. Utöver utdelningen så har investeraren begränsad eller ingen rätt till ytterligare utdelning eller värdestegringar i projektbolagets tillgångar, såsom fastighet och byggnader. Preferensaktier kan typiskt sett bli inlösta för visst fastställt belopp. Preferensaktier har vissa likheter med företagsobligationer, dock med skillnaden att det är ett aktieinstrument och inget skuldinstrument.

Stamaktier

Vid investering i stamaktier så sker inga kvartalsvisa utdelningar från projektbolaget, utan utdelning sker för det fall överlikviditet skulle uppstå i projektbolaget. Stamaktier ger rätt till del av värdestegringar i projektbolagets tillgångar, såsom fastighet och byggnader.

Du kanske även gillar: