Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i valuta

Investera i valuta

Funderar du på att investera i valuta?

Valutainvesteringar är kanske inte det första du tänker på när du ska investera men faktum är att det är väldigt vanligt. Då inträdeskraven har sänkts har även intresset för valutainvesteringar ökat. I korta drag handlar det om att du köper upp en utländsk valuta för att sälja den och slutligen köpa tillbaka den till ett lägre pris.

Valutainvestering är ett snabbt och effektivt sätt att tjäna pengar på om du har koll på valutamarknaden och dess snabba utveckling. Det är en kortsiktig investering där du vanligtvis inte investerar med allt för stora insatser. För dig som inte vill börja med att spendera en större summa på investeringar kan detta därför vara en bra väg in på investeringsmarknaden. Den som handlar med valuta betalar inget courtage, oavsett storleken på affären. För att få hjälp med din valutainvestering kan du anlita en valutamäklare. En valutamäklare kan bara tjäna pengar på din affär om du gör det. Mäklarens arbete är därför inte endast avgörande för din avkastning utan även för sin egna avkastning. Skillnaden mellan köp- och säljkurserna omnämns ofta som ”spread”.

En av fördelarna med valutainvestering är möjligheten att snabbt göra en bra, vinstgenererande affär. Dock innebär det även ett relativt stort risktagande då marknaden snabbt fluktuerar och är nästintill omöjlig att förutspå. Det är oftast mindre summor som investeras och när man handlar med valuta i spekulationssyfte görs det nästan uteslutande med ett säkerhetskrav. Vanligtvis ligger säkerhetskravet mellan 0,5-2 procent av värdet på den underliggande positionen. Det medför en hävstångseffekt vilket för att risken ökar ytterligare. Valutan stärks då efterfrågan är större än utbudet. Efterfrågan på valutan är starkt korrelerad med landets BNP och sysselsättningsnivåer.

En jämförelse mellan valuta- och fastighetsinvestering

Valutainvestering är en mer kortsiktig investering än fastigheter. Vid fastighetsinvestering görs en investering i ett fastighetsprojekt tillsammans med utvecklare och entreprenörer som du har förtroende för. Avkastningen sker långsiktigt men kan vara betydligt högre än den du kan utvinna genom valutahandel. Fastighetsinvestering är innebär ett lägre risktagande vilket gör det till ett bättre alternativ än valutahandel om du inte är villig att ta större risker. Den lägre risknivån i fastigheter kan bero på det kontinuerliga behovet av bostäder. Din investering har längre löptid men du tar en mindre risk och har möjlighet att få en bättre avkastning än om du investerar i valuta.

Ett enkelt och billigt sätt att investera i fastigheter är att köpa andelar i en konkret fastighet eller fastighetsprojekt, något Tessin erbjuder.

Du kanske även gillar: