Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i hyresfastigheter

Investera i hyresfastigheter

Man får ofta höra att aktier, historiskt sett, varit den bästa investeringsformen alla kategorier. Ser vi till hur det sett ut i Sverige de senaste decennierna är det dock investeringar i fastigheter som skapat flest miljonärer. Att investera i hyresfastigheter är en spännande möjlighet att skaffa sig en hög passiv inkomst på, samtidigt som du har kvar ditt investeringskapital, bundet i fastigheten.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Ett annat sätt att investera i hyresfastigheter är att köpa aktier eller fondandelar hos företag eller fondförvaltare i fastighetsbranschen och det har länge gett bra avkastning eftersom fastighetsbranschen utvecklats mycket positivt.

En svår bransch att ta sig in i

Att investera i hyresfastigheter kan innebära att du helt enkelt köper en befintlig hyresfastighet eller bygger om ett objekt för att senare kunna hyra ut bostäder eller företagslokaler. Då talar vi om rätt stora belopp och det tar ofta väldigt lång tid innan investeringen betalar sig. Det är också en investeringsform som kräver mycket kunskap och aktivt arbete med förvaltning efter det att affären är genomförd och dina hyresgäster är på plats.

Hyresfastigheter som ger bra avkastning år efter år kostar tiotals miljoner kronor, eller ännu mer. Att investera i hyresfastigheter på den nivån kräver alltså en stor förmögenhet eller att man arbetar med det yrkesmässigt och har bra kontakter med investerare. Man måste med andra ord ta sig över en hög tröskel för att överhuvudtaget kunna investera i hyresfastigheter på det traditionella sättet.

Investera i hyresfastigheter passivt

När du istället väljer att investera i hyresfastigheter genom att bara köpa aktier i ett fastighetsbolag eller andelar i en fond som satsar på just fastighetsbolag har du å andra sidan ingen möjlighet att välja vilka objekt du ska investera i. Det är en passiv form av investering som inte passar dig som verkligen är intresserad av fastigheter och som skulle vilja välja vilka projekt du ska satsa på. Många är intresserade av ett mellanting mellan att äga en hyresfastighet och att låta någon annan förvalta ens investering.

Idag är det faktiskt möjligt att investera i hyresfastigheter utan att vara antingen mångmiljonär med stora branschkunskaper eller en ren aktiespekulant.

Ett nytt sätt att investera i hyresfastigheter

Vi på Tessin kan erbjuda nya möjligheter för dig som vill investera i hyresfastigheter. Via en typ av crowdfunding, som är trygg för dig som investerare, kan du gå in med mindre belopp än som tidigare varit möjligt i byggprojekt som befinner sig i ett tidigt skede. Du kan själv välja mellan flera projekt och investera i hyresfastigheter som du tror på. Läs vår guide om du vill veta mer om hur detta sätt att investera i hyresfastigheter fungerar.

Konjungtursäker investering

Att investera i hyresfastigheter passar även dig som tror att vi är på väg in i ett svårbedömt konjunkturläge. Att hyra en bostad eller en kontorslokal blir ett attraktivt alternativ till att äga den när marknaden är osäker. Vi har redan sett att det blivit svårare att få lån till fastighetsaffärer och det gynnar alla som valt att investera i hyresfastigheter. Det är helt enkelt fler som väljer att hyra än att köpa bostäder och lokaler.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: