Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i guld

Investera i guld

Att investera i guld är något som väcker känslor och reaktioner. Något tillspetsat kan man säga att det finns en gruppering som är starkt för att investera i guld och som gärna propagerar för det, och en annan grupp som menar att guldet inte kommer att öka i värde inom överskådlig tid.

Dessa två åsikter hänger samman med två vitt skilda omvärldsanalyser. Många som tror att vi är på väg mot en allvarlig ekonomisk kollaps vill investera i guld då det motsvarar något reellt som haft ett stort värde i tusentals år. Till skillnad från pengar på banken, aktier och värdepapper som egentligen bara är just papper eller siffror i datasystem. Om systemen kraschar finns guldet kvar men siffrorna är borta.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

De bedömare som dömer ut guldet som investeringsobjekt tror helt enkelt inte att vi är på väg mot den totala systemkollaps som skulle göra att guld blev viktigare än till exempel euro eller dollar som betalningsmedel. Du kan investera i guld även om du hör till dem som tror att guld kommer att tappa i värde. Det kallas för att ta en kort position och det är börshandelsprodukten ETF:er du ska hålla utkik efter om du vill spekulera i att priset på guld kommer att sjunka.

Investera i guld med måtta

Vi på Tessin ser guld som ett intressant komplement till andra investeringar och du måste inte gå “all in” på att investera i guld eller vara starkt emot. Riksbanken avråder privatpersoner från att investera i guld men ser samtidigt till så att Sverige har en guldreserv på över 100 ton fysiskt guld, ca 11 % av Sveriges valutareserv. Det finns inga entydiga svar för dig som funderar på att investera i guld. Studera argumenten från båda lägren och bilda en välgrundad uppfattning istället för att bara investera i guld utifrån vad som känns rätt enlig din känslomässiga övertygelse.

Statistiken visar ganska entydigt att aktier och fastigheter är bättre som investeringsobjekt än att investera i guld, om vi ser till långa tidsperioder. Men det är också tydligt att guldet nästan alltid går upp och att aktier tappar i värde under större internationella kriser.

Skydda din investering

Det finns några helt olika vägar att gå när det kommer till att investera i guld. Att investera i guld innebär ofta att man köper aktier i företag som utvinner guld eller prospekterar i ett område där man tror att det kan finnas guldfyndigheter. Du kan också handla med terminer som gäller guld. En termin är ett avtal om en framtida affär som ger dig möjlighet att köpa guld till ett förutbestämt pris vid en given tidpunkt. Det flesta som pratar om att investera i guld idag är dock inne på att köpa fysiskt guld, till exempel guldmynt eller guldtackor.

En nackdel med att investera i fysiskt guld är att det är stöldbegärligt, många som väljer den vägen har guldet i bankfack. En annan nackdel är att återförsäljarna tar ut höga avgifter. Det kostar betydligt mer att köpa guld idag än du får tillbaka om du säljer det vid samma tidpunkt.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: