Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i fonder

Investera i fonder

Funderar du på att investera i fonder?

Fondinvesteringar är väldigt vanligt förekommande och populärt i Sverige. En investeringsfond är ett antal värdepapper, även kallat portfölj, som gemensamt ägs av ett flertal investerare. Vid investering i en fond ges du en ägandeandel i denna.

Om du investerar i fonder blir du en delägare av fondens förmögenhet. Du överlåter då ansvaret till en fondförvaltare som sköter pengarnas placering. Fondförvaltaren köper värdepapper för ditt investerade kapital och det är dennes skicklighet som bestämmer avkastningen. En värdeökning av fondens tillgångar ger en värdeökning i varje enskild andel. Värdet på andelarna ändras varje dag och bestäms genom det aktuella marknadsvärdet i relation till antalet andelar, även kallat nettoandelsvärde (NAV). Om fonden erhåller utdelningar och ränteinkomster adderas dessa till det totala fondvärdet och ökar sedermera nettoandelsvärdet. Fondförvaltaren tar ut en avgift för sitt arbete. Den genomsnittliga avgiften för en svensk aktiefond är drygt 1 %, vilket är den lägsta avgiften i Europa. Det finns ett flertal olika typer av fonder att investera i; aktiefonder, blandfonder, räntefonder, indexfonder och hedgefonder för att nämna några.

För att få en större riskspridning bör du investera i ett antal olika fonder. Fonder som gör sina investeringar i utvecklingsområden eller nystartade företag kallas för högriskfonder. En lågriskfond är en räntefond. Som investerare är det viktigt att vara medveten om de kostnader och avgifter som fonden tar ut. En investering i fonder kräver en del kunskap om marknaden och dess svängningar. Fonderna styrs av fondförvaltarens val men påverkas självklart av marknadens utveckling, politik osv. En fördel med fondinvestering är att du kan välja om du vill att det ska vara en lång- eller kortsiktig investering. Dock används fonder främst som ett långsiktigt sparande. Det gör det till ett lämpligt pensionssparande och sparande för barn. Inför valet av fond bör du undersöka fonden historiska avkastning för att kunna avgöra fondens risk och stabilitet.

En jämförelse mellan fonder och fastigheter

Fondmarknaden är stor och kan verka komplicerad för den oerfarne. Att sköta investeringen själv kan vara komplicerat och valet av fonder svårt. Om en förvaltare ska anlitas är det viktigt att hitta någon som du har förtroende för. Vid investering i fastigheter ges du möjlighet att ha ett nära samarbete med entreprenörer och fastighetsutvecklare som besitter gedigen kunskap om projektet och marknaden i helhet. Du har möjlighet att investera i projekt som du tror på och som intresserar dig.

Ett enkelt och billigt sätt att investera i fastigheter är att köpa andelar i en fastighet eller fastighetsprojekt, något som Tessin erbjuder.

Du kanske även gillar: