Hur diversifierat är indexet OMXS30 egentligen?

Hur diversifierat är indexet OMXS30 egentligen?

Diversifiering är livsviktigt för investeraren och därför är det på många sätt klokt att låta indexfonder utgöra basen i portföljen. Många investerar därför i Sverigefonder eller andra indexfonder som följer OMXS30 men är dessa så diversifierade i verkligheten? Dessa index har exempelvis ingen exponering mot fastighetssektorn - en historiskt stark och tillförlitlig investering. Vi tittar närmare på hur du kan diversifiera ytterligare utöver de mest typiska indexfonderna.

Diversifiering är bland det viktigaste i varje investerares arsenal för lyckade investeringar. Alla ägg bör inte läggas i samma korg, utan riskerna bör spridas på flera investeringsobjekt, marknader och valutor.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Vikten av att investera diversifierat

Ett sätt att lätt uppnå god grundläggande diversifiering, är att låta indexfonder utgöra basen för portföljen. På så vis kan man enkelt diversifiera bort bolagsrisk i enskilda investeringar och man får en god spridning på sitt kapital. Därför är det bland många svenskar populärt att investera i fonder som exempelvis Avanza Zero eller olika Sverigefonder. Men frågan är hur diversifierade dessa fonder egentligen är.

När man investerar i en fond, är det viktigt att se till vilket index som fonden följer. Avanza Zero följer indexet SIX30RX som är detsamma som indexet OMXS30 fast inklusive utdelningar. Sverigefonder, å andra sidan, följer ofta indexet MSCI Sweden Index, som har en liknande uppbyggnad som OMXS30.

OMXS30 är dessutom det vanligaste jämförelseindexet för svenska investerare och är alltså en måttstock på hur marknaden presterar. Låt oss därför titta närmare på hur detta index är uppbyggt och om detta index verkligen är så diversifierat.

Indexet OMXS30 är uppbyggt baserat på de 30 mest handlade bolagen på Stockholmsbörsen och där fördelningen på bolagens vikt i indexet baseras på deras relativa storlek sett till totalt börsvärde. Därför är OMXS30 i grova drag uppbyggt som den svenska ekonomin. Man kan också ifrågasätta hur mycket diversifiering 30 bolag ger. För motsvarande amerikanska eller brittiska S&P500 och FTSE, består dessa index av 500 respektive 100 olika bolag.

Vad består OMXS30-indexet av?

Uppbyggnaden i indexet är väldigt likriktat och ger inte så stor riskspridning. Exempelvis utgör finans 25 procent av indexet i form av de fyra svenska storbankerna och det är en anmärkningsvärt stor exponering mot ett fåtal bolag i OMXS30. Därutöver utgör industri 35 procent av vikten i indexet (med bolag som till exempel Volvo, Atlas Copco och Sandvik). Resterande 40 procent är en blandning av teknologi, konsumentprodukter, telekommunikation, läkemedel, metaller, skogs och papper samt energi.

Även om bolagen i indexet främst är svenska (även om exempelvis ABB och Nordea har stor utländsk anknytning), får investeraren däremot en tämligen global exponering även med detta lilla svenska index, eftersom merparten av bolagen har världen som sin marknad och har stor andel av sina intäkter från utlandet.

Finansdelen av indexet, alltså en fjärdedel av vikten, är däremot starkt förknippat med svensk ekonomi och med stor exponering mot den svenska kronan. Bankerna har också under 2019 haft det tämligen tufft på aktiemarknaden, vilket har hållit tillbaka hela indexet.

På tal om Sverigefonder, tål det inflikas att indexet MSCI Sweden Index, är uppbyggt på ett liknande sätt som OMXS30 fast med 32 bolag.

För investeraren med en förkärlek till tillgångsslaget fastigheter, ger OMXS30 inte alls sådan önskad exponering. I indexet lyser fastighetsbolagen nämligen med sin frånvaro. Endast indirekt, i form av bankers utlåning till fastighetsbolag, får man ytterst begränsad exponering mot denna sektor. Därför får man söka ytterligare diversifiering utöver OMXS30 på annat håll.

Diversifiera med fastigheter med Tessin

Att ha en Sverigefond eller en fond som Avanza Zero som grund i en portfölj är väldigt klokt. Däremot behöver man inte nöja sig så, utan som investerare bör man känna till vilken exponering som OMXS30 ger och vad som lämnas utanför.

För att få exponering mot fastighetsmarknaden, kan du gå tillväga på flera sätt. Ett sätt är att fylla på med aktier i fastighetsbolagen som är listade på Stockholmsbörsen. På så vis bygger du på din aktieportfölj mot fastighetssektorn.

Vill du ytterligare bredda din portfölj mot fastigheter, kan du titta närmare på Tessins projektsida. Här kan du få exponering mot svenska fastighetsmarknaden genom att låna ut pengar till attraktiv ränta på 9-13 procent och lånen är dessutom säkerställda med fastighetspant, medan börsen i snitt avkastar 7-8 procent per år.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: