Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

En grundkurs i ekobyggande

En grundkurs i ekobyggande

Tidigare har Hans Eek, en av grundarna till passivhuset, förklarat grundprinciperna för passivhusen. Den här veckan ringde Tessinbloggen upp Cathrine Bülow, grundare av nätguiden Ekobyggportalen, för att lära sig mer om ekobyggandets grunder.

Först måste vi reda ut grundbegreppen. Vad är skillnaden på passivhus och ekologisk byggteknik? Filosofin bakom passivhusen fokuserar på att skapa hus som släpper ut så lite energi som möjligt.

Tanken bakom de ekologiska husen är att använda metoder och material som samspelar väl med människa och miljö. Plaster och kemikalier minimeras till förmån för naturmaterial med lång livslängd och robusthet. Förnyelsebar uppvärmning och energieffektivitet är andra viktiga delar. Solfångare i kombination med biobränslepanna och en ackumulatortank, för värmelagring är till exempel en vanlig energilösning i ekohus utanför fjärrvärmenätet.

Bygg- och materialprocessens miljöpåverkan

Ju mer energieffektiva fastigheterna blir, desto större relevans finns det för att tala om den stora energiförbrukning som sker under bygg- och materialprocessen, framhåller Cathrine Bülow. Tidigare kunde husen förbruka 20 gånger så mycket energi under levnadscykeln jämfört med byggprocessen. Nu närmar sig de förhållandena ett till ett.

– Jag tycker att det är en slags dubbelmoral att bygga passivhus med petrokemiska material. Det är ett logiskt felslut att enbart fokusera på den energi som går åt under den tid som huset är i drift. Det gäller att se till energiåtgången och miljöbelastningen för hela livscykeln: från byggnadsprocess och drift hela vägen till återvinning.

Ekobyggrörelsen tog fart i samband med 90-talets miljövåg. Ett kritiskt tänkande fanns också på grund av de byggskandaler som varit, till exempel asbest, flytspackel, mögelhus och de kemiska ämnen som visat sig vara direkt skadliga för människor. Cathrine Bülow fick upp ögonen för ekobyggandet när hon bodde i Tyskland. För precis som med passivhusen ligger Tyskland, Österrike och Schweiz flera steg före Sverige på detta område.

En skillnad gentemot passivhusrörelsen är dock att det saknas en tydlig definition för vad som räknas som ekobygg. För att en tomat ska kallas ekologisk krävs det att producenten lever upp till certifieringskraven, men ekobygg är inget skyddat begrepp. Det har medfört att producenter och byggföretag viftat med begreppet utan att ha täckning för det, menar Cathrine. Hon hoppas på en tydlig definition som inte sätter ribban för lågt.

Personligen förordar hon den tyska materialstandarden Nature Plus. Enligt den ska byggmaterialet till 85 procent bestå av förnyelsebart eller mineraliskt byggmaterial och varken innehålla miljö- eller hälsoskadliga tillsatser. Därtill ska producenten svara föra en fullständig innehållsdeklaration.
– Det visar på sätt och vis på bristerna i byggbranschen: att innehållsdeklarationer inte är en självklarhet, säger hon.

Miljövänliga byggnadsmaterial

Så vilka byggmaterial finns att tillgå för den som vill bygga miljövänligt? Byggmaterial som är tillverkat av naturliga råvaror och har lång livslängd är att föredra, exempelvis trä, natursten, tegel, linoleum, lera, lin och hampa. Ett annat exempel som Cathrine Bülow lyfter fram är lättbetongen som använts i Sverige under längre tid. Den är mindre energikrävande än vanlig betong och kräver inte armering.
– Vissa tror att ekobygg handlar om att småskalighet och att flytta ut på landet, men det finns fullt användbara – och som jag ser det helt nödvändiga – metoder för att utföra ekobygg storskaligt.

Ur ekobyggsynvinkel – vad bör man tänka på om man vill minska de ekologiska fotavtryck som ens bostadsrättsförening lämnar?

– En viktig tumregel är att använda material som kan renoveras och inte måste bytas ut. Tjocka parkettgolv kan slipas om – det är inte möjligt om golven är gjorda i laminat. Av samma anledning är det ett misstag att riva ut köksinredningar i massivt trä. När det gäller gamla fönster är det inte heller alltid ett bättre ur ett livscykelperspektiv att ersätta dem med nya som kräver transporter, energi och kemikalier. Då kan det istället vara bättre att sätta in en extra ruta.

Du kanske även gillar: