Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Köpa fastighet eller investera i nybyggnation? Vad passar dig?

Köpa fastighet eller investera i nybyggnation? Vad passar dig?

Fastighetsmarknaden lockar många och det är en mångsidig marknad att placera kapital i. Du som funderar på att köpa fastighet eller investera i till exempel nybyggnation kan ha nytta av att veta vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika sätten att investera.
Att köpa fastighet innebär det en hel del ansvar men även möjligheter. Dessutom är ofta värdet belåningsbart upp till 75 %.

Nackdelar med att köpa fastighet

Nackdelar med att köpa fastighet är bland annat att fastigheter alltid behöver någon form av förvaltning och underhåll. För dig som vill köpa fastighet innebär detta ett ansvar att se till att förvaltning och underhåll finns för att bevara värdet och hyresintäkter. Det krävs också ofta en hög kontantinsats för att köpa fastigheter.

Fördelar med att köpa fastighet

Fördelar med att köpa fastighet är bland annat att det är en enkel investering att förstå. Du har en konkret byggnad som du köper och hyr ut och därmed genererar inkomst. Fastigheter ger också en relativt regelbunden avkastning.

Många investeringsrådgivare har som råd att man inte ska investera i något man inte förstår sig på. Att köpa fastighet är bland de enklare investeringarna att räkna på som nybörjare men kräver som sagt ofta en hög kontantinsats, även om investeringen är belåningsbar.
Jämför man att köpa fastighet med att investera i nybyggnation har det på senare tid blivit mycket enklare att investera i fastighetsprojekt som bygger nytt. Tidigare har det varit en nackdel i denna typ av investeringar att det ofta krävt höga investeringar- Det har också varit svårt att hitta denna typen av projekt då denna typen av investering skett inom specifika nätverk.

Fördelar med att investera i nybyggnation idag är att du slipper förvaltningskostnader och underhåll som du måste ta hand om när du köper fastighet. Du kan investera i ett nybyggnationsprojekt via en investeringsplattform och få en god avkastning på dina pengar. Det är också en fördel att du inte behöver ha lika stor kontantinsats som tidigare vid investering av nybyggnation eller som det behövs för att köpa fastighet.

Nackdelar med att investera i nybyggnation är att de projekt som finns på investeringsplattformar ofta är högriskprojekt. Till exempel är fastighetsprojekten i så tidiga skeden att de inte uppfyller bankernas krav för att bli berättigade lån. Det innebär högre risk än om du köper en fastighet som redan finns.

Om du föredrar att ha mer kontroll och ansvar kan det passa dig utmärkt att köpa fastighet medan du som vill ha en mer passiv roll i projekt kanske föredrar investeringar i fastigheter. Det finns en del investeringsplattformar som du kan söka projekt att investera i.Läs mer om de projekt som finns på vår anslagstavla och inled dina fastighetsinvesteringar idag.

Du kanske även gillar: