Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Fastighetsfinansiering utanför banken?

Fastighetsfinansiering utanför banken?

Via Tessin kan fastighetsutvecklare finansiera sina fastighetsprojekt genom crowdfunding. Lånen som förmedlas på plattformen varierar i storlek mellan 5 – 30 mkr.

"Sedan starten har vi finansierat över 100 fastighetsprojekt, allt från nybyggnation av radhus till förvärv av hyresfastigheter" berättar Magnus Nilsson. Magnus arbetar idag som transaktionsansvarig på Tessin och har en lång erfarenhet av finansiering inom bank- och finansbranschen.

"Fördelen med att vända sig till en ny aktör i en gammal bransch är de snabba processerna. Istället för att vänta flera månader på kreditbeslut och utbetalning, tar det mellan tre till fyra veckor att resa kapital via Tessin. Vi har en noggrann kreditprocess och använder samma typer av säkerheter som en bank, men är väldigt måna om att leverera en snabb service även om vi inte kan gå in i affären."

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

Utrymme för nya finansieringslösningar

På Tessins plattform kan privata sparare gå ihop och tillsammans investera i säkerställda fastighetslån i olika typer av fastighetsprojekt. Investerarbasen utgörs av över 42 000 registrerade medlemmar med ett stort intresse för innovation och fastigheter. Tillsammans har de förmedlat över 1,3 miljarder kr till fastighetsutvecklare över hela Sverige, vilket gjort Tessin till Nordens största plattform för digital fastighetsfinansiering.

"En av anledningarna till att vi vuxit så fort är att vi blivit duktiga på att hitta olika typer av lösningar som passar kunden och övriga intressenter i affären. Därmed har vi intagit en position som både komplement och utmanare till de befintliga aktörerna på marknaden" förklarar Magnus. "I en tid där bankernas kraftiga åtstramningar gentemot fastighetsbranschen påverkar möjligheterna att söka finansiering erbjuder vi privata investerare en unik möjlighet att ta över bankernas roll. Fastighetstransaktioner kommer alltid behöva finansiering och vi bygger en verksamhet som håller i olika marknadslägen."

Ett stort antal projekt har finansierats via Tessin. I många fall ligger samma bolag bakom flera av kapitalresningarna. "Vi finansierar bolag som driver flera parallella projekt, eller söker finansiering till olika typer av förvärv", konstaterar Magnus. "Att vi har så pass många nöjda och återkommande kunder ser vi som ett bevis på att vårt koncept fungerar. Vi strävar efter att bygga långsiktiga kundrelationer vilket gör att vi kan leverera en snabbare service och en bättre kundupplevelse."

Fördelarna med att resa kapital via Tessin

Fastighetsutvecklare i behov av kapital kan vända sig till Tessin för en kundanpassad, mångsidig och smidig finansieringslösning utan krav på amorteringar eller räntebetalning förrän lånets löptid är slut.

Via Tessin förmedlas fastighetslån som avser bland annat förädling, nybyggnation, refinansiering och förvärv. Här finns en flexibilitet om du vill söka finansiering via Tessins nätverk som komplement till ett banklån i botten, eller som en stand-alone-lösning med bara Tessins medlemmar som investerare.

"Vi är vana vid att samarbeta med banker och andra aktörer. Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag som vill accelerera byggtakten" säger Magnus. "Vi jobbar just nu med att ta fram större typer av kapitalkällor, bland annat vår fastighetsfond, för att kunna möta den ökande efterfrågan på större finansieringsvolymer. Vi kan idag ta oss an att hitta finansieringslösningar till fastighetstransaktioner på betydligt större belopp än tidigare."

Bakom Tessin står ett erfaret team med både förutsättningarna och ambitionen att förstå affären bakom varje fastighetsprojekt. Kunskapen inom bolaget och investeringsviljan bland plattformens medlemmar gör att Tessin kan erbjuda finansieringslösningar till bolag med en högre belåningsgrad än vad banken hade accepterat.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: