Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Experten tipsar: Om den finska bostadsmarknaden

Experten tipsar: Om den finska bostadsmarknaden

Expert: Patricia Nyberg, Finlandsansvarig på Tessin.

Vi vänder blicken österut och fokuserar denna gång i "Experten tipsar" på den finska bostadsmarknaden. På bara några år har Tessin vuxit till Nordens största investeringsplattform för fastighetsprojekt med över 3 500 aktiva investerare. Inom kort kommer det första finska projektet att lanseras på plattformen.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Hur har den finska bostadsmarknaden gått under de senaste åren?
– Trots att Finland drabbats relativt hårt av både finanskrisen och Eurokrisen har de senaste åren varit väldigt starka mätt i ekonomisk tillväxt och det har inte funnits några signaler om överhettning eller prisbubbla på fastighetsmarknaden än så länge. Det har byggts mycket men det som har byggts har också sålts. För 2017 låg den totala bostadsförsäljningen på drygt 103 429 bostäder, varav 35 641 var nyproducerade bostäder. För 2018 visar estimerade siffror på en ökning av den totala försäljningen med 9 procent. Nyproduktion ökade 2018 med 25 procent och stod därmed för merparten av den totala försäljningsökningen. Siffror från Statistikcentralen (i Finland).

Hur ser det ut för 2019?
– Som resultat av högkonjunkturen samt ökad nyproduktion tror många att det kommer att leda till en viss mättnad på nyproduktionsmarknaden under 2019. Men det ser jag som ett hälsosamt tecken på en marknad som fungerar. En överhettad marknad leder till ett större utbud än efterfrågan. En sund marknad anpassar sig till efterfrågan. Finland har haft och har fortfarande en stabil, utvecklad fastighetsmarknad, en marknad som är intressant för investerare.

När man pratar om nybyggnation i Finland så förekommer ofta begreppet ”RS”. Vad betyder det?
– RS-systemet utvecklades på 70-talet av stor-bankerna och ingår numera i lagen om bostadsköp. RS-systemet kom till för att skydda bostadsköpare mot konkurs i nyproduktionsfasen och det gäller bara flerbostadshus. I stort betyder det att fastighetsutvecklaren är skyldig att se till att bankerna får alla så kallade skyddsdokument, som exempelvis bygglov, ritningar och pantbrev, och behöver sätta undan pengar för garantier samt ha en försäkring som löper i 10 år för projektet. Det finns dock vissa begränsningar i RS-systemet och det är inte heller obligatoriskt att som fastighetsutvecklare att använda sig av det. Fördelen är att det är lättare att få banklån om man bygger inom RS-systemet, nackdelen är mindre flexibilitet. Bygger man inom RS-systemet så får man inte under projektets gång ändra projektplanerna för byggnaden. Därför väljer en del fastighetsutvecklare idag att bygga utanför RS-systemet så att man kan anpassa sig, under projektets gång efter de marknadsförändringar som kan uppstå.

Inom kort kommer Tessin att lansera de första projekten i Finland, vilket öppnar upp för möjligheter att diversifiera portföljen över landgränserna. Håll utkik på vår plattform!


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: