Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Därför tar crowdfunding över fastighetsvärlden

Därför tar crowdfunding över fastighetsvärlden

Som Skandnaviens största crowdfundingsajt har Tessin samlat in över 100 miljoner kronor till olika byggprojekt. Men Tessin är inte ensam i sitt slag utan en del av ett globalt segertåg.

Världen över blir crowdfunding ett allt vanligare alternativ för att samla in kapital för att realisera projekt och visioner. Det gäller inte bara för start-ups eller konstnärliga projekt som filmer, utan i högsta grad för fastighetsbranschen.

Att crowdfundingen för fastigheter tagit fart just nu har flera orsaker. Till viss del handlar det om teknisk mognad; internetets utbredning och säkra betallösningar bidrar med en infrastruktur som inte fanns på plats för tio år sedan. Även finanskrisen 2008, som till stor del orsakades av en bolånebubbla, har bidragit till fastighets-crowdfundingens tillväxt. Basel II-överenskommelsen innebär att fastighetsbolagen inte kan få en lika stor täckning av sina byggprojekt via bankerna. Därmed blir eget – eller insamlat kapital – allt viktigare för att ro projekten i hamn. Och ju fler som investerar i ett projekt, desto större blir riskspridningen.

Massolution är ett bolag som inriktat på research kring crowdfundinglösningar. Enligt deras senaste rapport förväntades crowdfuding-marknaden motsvara 34,4 miljarder dollar 2015, vilket är mer än en dubblering gentemot 2014. Även om crowdfunding för fastigheter utgör en mindre andel av den sammanlagda industrin, är den det segment som har den högsta tillväxttakten. 2014 uppskattades den till drygt 1 miljard dollar, i slutet av 2015 estimerade Massolution den summan till 2,5 miljarder dollar.

Asien är en av de världsdelar där tillväxttakten är som högst. De två största plattformarna för investeringar inom fastigheter heter InvestaCrowd och CoAssets.

Julian Kwan, vd för InvestaCrowd, uttalade sig nyligen om framtiden för crowdfunding för fastigheter. Vad tror han om utvecklingen i Asien? På pluskontot hamnar stark efterfrågan på fastigheter. En annan fördel är nya möjligheter till finansiering:
– Det ger många företag möjligheter till pengar som de inte skulle kunnat få från andra aktörer, inte för att deras affärer är dåliga, utan för att de inte bockat av tillräckligt många av kraven som institutionerna kräver, sammanfattar Julian Kwan.

Det som talar emot – eller åtminstone kan försvåra frammarschen i Asien – är byråkrati och korruption. I Kina och andra sydöstasiatiska marknader krävs det ofta pengar under bordet för att ett projekt ska bli av. Det rimmar illa med den transparens som är crowdfundingens signum. Genom tydligare regelverk kan de asiatiska marknaderna dra större nytta av de nya tjänsterna – och på köpet öka transparensen i stort, framhåller Julian Kwan.

Om den asiatiska crowdfundingmarknaden brottas med korruption är Afrikas största problem trovärdighet. Föreslå någon att investera i Afrika och Nigeriabreven kommer direkt på tal.

Tessinbloggen ringde upp teamet bakom Reality Africa, en ny crowdfundingstjänst i södra Afrika vars första projekt är planerat att sjösättas under första kvartalet i år.

För att lösa problemet med trovärdighet har Reality Africa satt upp strikta processer kring sina projekt. Redovisningsbyrån och servicepartnern Deloitte utför due dilligence på samtliga projekt och en tredje part garanterar att byggbolagen inte får tillgång till pengarna utan att uppfylla förhandskraven.

En annan nöt att knäcka är att crowdfunding som fenomen inte är lika känt i Afrika som i Europa eller USA. Därför satsar Reality Africa på att informera byggbolag, institutioner och småsparare om de nya möjligheterna.

– Crowdfunding är en demokratiseringsprocess, säger Patrick Chella, vd för Reality Africa. Det ger mannen på gatan möjligheter att investera inom ett fält som tidigare bara ett fåtal hade tillträde till. Crowdfunding bygger på att sprida risker och är intressant även för större byggbolag eftersom det ger möjlighet att accelerera byggtakten.

Fyra skäl till att crowdfunding tar över fastighetsvärlden

  • Teknisk mognad. Visst var det några år sedan du blev nervös av att handla online?

  • Smart riskhantering. Med den senaste finanskrisen i färskt minne vill privatpersoner och institutioner sprida riskerna. Och inget sprider riskerna som en ”crowd”.

  • Ökad efterfrågan. Crowdfunding inom fastighetssektorn är ett relativt nytt fenomen. Efterfrågan stiger i takt med att allt fler byggbolag, institutioner och småsparare får kännedom om de nya möjligheterna.

  • Transparens. Crowdfunding fungerar bäst på transparenta marknader, men kan bidra med ökad öppenhet på mer slutna marknader.

Du kanske även gillar: