Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Bli rik på fastigheter

Bli rik på fastigheter

Att bli rik på fastigheter kan sägas vara en ganska realistisk dröm för den som har de rätta förutsättningarna. Många av världens mest förmögna personer finns i fastighetsbranschen. Investeringar i fastigheter är ett attraktivt alternativ till att köpa aktier eftersom det går att bli rik på fastigheter oavsett hur konjunkturen ser ut. Det gäller bara att kunna växla mellan köp, försäljning, uthyrning och ombyggnationer utifrån hur konjunkturens vindar blåser för tillfället.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

För att kunna bygga upp ett eget fastighetsbestånd krävs stora tillgångar. Att bli rik på fastigheter har ändå varit ett realistiskt mål för många privatpersoner i Sverige som valt den vägen. På ett sätt kan man säga att nästan alla som köpt en bostad i ett attraktivt område tjänat en förmögenhet eftersom bopriserna stigit kraftigt. Så lätt har det faktiskt varit att bli rik på fastigheter. Men det resonemanget bygger på att man säljer en bostad som ökat i värde och sedan köper en som inte gjort det eller går över till att hyra sin bostad istället för att äga den. Det är inte så många som gör det valet.

Att bli rik på fastigheter genom förvärv eller aktier i fastighetsbolag

När vi på Tessin talar om att bli rik på fastigheter syftar vi på rena investeringar och inte på att bli rik på fastigheter genom att ens boende stigit i värde. Tidigare handlade det då om att köpa en hyresfastighet eller aktier i fastighetsbolag. Den som äger en hyresrätt får passiva inkomster samtidigt som kapitalet, i form av själva fastigheten, förhoppningsvis fortsätter att öka i värde. Det är en typ av investering som ger dig stora möjligheter att bli rik på fastigheter. Om du har väldigt mycket pengar.

Att investera i aktier i fastighetsbolag innebär att risken sprids eftersom bolaget förmodligen har ett stort fastighetsbestånd där vissa ger intäkter och andra går mindre bra. Så länge fastighetsbranschen i stort går bra är det ett rimligt sätt att investera för den som vill bli rik på fastigheter.

Bli rik på fastigheter genom crowdfunding

Vi på Tessin erbjuder en ny modell för fastighetsinvesteringar nämligen crowdfunding av fastighetsprojekt där du kan bli rik på fastigheter genom att gå in som en av många andra investerare i ett tidigt skede. Du tar alltså samma roll som en bank eller ett riskkapitalbolag.

Fördelen med den här modellen är att du kan välja att satsa på enskilda projekt utan att för den skull behöva gå in med miljonbelopp eller överlåta alla beslut om vad det ska investeras i åt en fondförvaltare eller ett aktiebolag i fastighetsbranschen. Det är helt enkelt ett sätt att bli rik på fastigheter där du kan påverka resultatet genom att göra aktiva val utifrån den information vi presenterar om projekten.

Du får avkastning i form av återbetalning av lånet + ränta. Avkastningen kan du återinvestera i nya projekt och förhoppningsvis går det fortare än du trodde att bli rik på fastigheter. Notera att projekten innebär att du tar olika stor risk. Om du investerar kortsiktigt får du vara beredd att ta större risker om du vill bli rik på fastigheter.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: