Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Utvikler med attraktiv prosjektportefølje

Stockholm

Invester i en eiendomsutvikler som er deleier i en prosjektportefølje bestående av ca. 320 boliger. Porteføljen har en anslått salgsverdi på ca. 1,2 milliarder kr. Lånet løper over ca. 6-12 måneder med 10 % årsavkastning og sikres med personlig kausjon, selvskyldnerkausjon og begrenset aksjepant.

KrutvikenKrutviken

Översikt

En bostadsutvecklare innehar tillsammans med ett antal partnerbolag en projektportfölj som motsvarar ett uppskattat försäljningsvärde om ca 1,2 miljarder kronor. Projekten består framförallt av nyproducerade bostadsrättslägenheter som uppförs i bland annat Karlskrona och Stockholmsområdet.

Bolaget har i flera av sina projekt ett nära samarbete med en välrenommerade arkitekt, som till exempel ritat den svenska ambassaden i Washington och shoppingcentret Emporia i Malmö.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera pågående och planerade fastighetsprojekt. Lånet löper över ca 6 - 12 månader med en årsavkastning om 10 % och säkerställs med personlig borgen, proprieborgen och begränsad aktiepant.

Projektets styrkor

  • Kort löptid
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 30 000 kr