Invester i studentboliger

Har du vurdert å investere i studentboliger? Det er slett ingen dum idé. Det er stor mangel på boliger ved de fleste studiesteder, og investering i studentboliger kan derfor gi god avkastning til deg som investor. Det som kan skape problemer, er at det ofte er dyrt å investere i eiendomsprosjekter. Det kreves også at du som investerer har god kontakt med selskapene som bygger studentboliger. Vi synes alle burde kunne investere i studentboliger og andre eiendommer. Derfor har vi utviklet en tjeneste der du som investor kan møte eiendomsutviklere og investere i prosjektene deres. Det gjør det mye enklere for deg å investere i studentboliger.

Tjenesten fungerer slik at eiendomsutviklere publiserer prosjektene sine på plattformen. Du som ønsker å investere i studentboliger, må opprette en konto for å få mer informasjon om prosjektene som publiseres hos Tessin. Det tar ikke lang tid å registrere seg. Når du har en konto og har logget deg inn på tjenesten, kan du lete etter det prosjektet du er interessert i. Fordi Tessin er en crowdfunding-tjeneste, investerer du i eiendomsprosjekter sammen med mange andre investorer. Det betyr at din investerte kapital ikke trenger å være like høy som det som er normalt ved investering i studentboliger. Det første skrittet etter at du har registrert deg, er å reservere andeler i prosjektet du ønsker å investere i. Reservasjonen er ikke bindende, men er obligatorisk for at du skal kunne investere i prosjektet du velger. Husk å lese informasjonen om prosjektet grundig før du investerer, slik at du vet hvilke betingelser som gjelder for det spesifikke prosjektet. Er du uerfaren når det gjelder eiendomsinvesteringer, kan du spørre en rådgiver om hjelp for å være sikker på at du forstår informasjonen om når avkastning blir utbetalt m.m. Vær også oppmerksom på at alle investeringer er forbundet med risiko, og at investeringen din kan gå tapt. Les mer om hvordan du investerer i studentboliger ved hjelp av Tessin.

Les mer